Kilpirauhaspotilaiden kapina

Löysitkö lehdestä, netistä tai jostain muualta uutisen, joka kaipaisi hiukan ruotimista. Tässä on paikka sellaisille.

Valvojat: MahaTar, Sienestäjä2

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 26 Tammi 2013 21:17

Yhdysvalloissa tehdyn NHANES-tutkimuksen aikana on myös tutkittu erilaisia kilpirauhastoiminnan markkereita. Siellä havaittiin että terveiden valkoihoisten TSH vaihteli välillä 1,52 - 1,62. Silti täälläkin edelleen halutaan jättää lääkitsemättä ihmisiä joilla TSH on alle 10 ja esiintyy vajaatoiminnan oireita! Yhdysvalloissa on jo tultu siihen tulokseen, että TSH:n viitealueen ylärajan tulee olla 2 - 2,5.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11836274

Valitettavasti tuossa puhutaan vain T4:sta, ei vapaasta tyroksiinista.

Täällä ei haluta tehdä vasta-ainemäärityksiä, vaikka ne osoittavat autoimmuunitulehduksen läsnäolon.

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 01 Helmi 2013 16:35

Mary Shomonin vastine Yhdysvaltain uusille hoitosuosituksille.

Esim. viimeinen kohta: Hoitamaton Hashimoton autoimmuunitulehdus voi aiheuttaa kilpirauhassyöpää. Sen vuoksi myös subkliinistä vajaatoimintaa tulisi hoitaa jos potilaalla on oireita.

Suomessa on aivan tavanomaista jäädä katselemaan TSH:n kehitystä, vaikka T4V olisi viitteiden alapuolella. Ei tutkita vasta-aineita, eikä saada selvyyttä Hashimoton olemassaolosta. Potilas kärvistelee huonoa oloa ja saattaa lopulta saada syövän, joka tuo mukanaan leikkauksen ja siihen liittyvät kustannukset, ja joka tapauksessa lääkityksen.

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 08 Helmi 2013 15:35

Skotlannin parlamentti kuuli kolmea kilpirauhaspotilasta. Toivottavasti asia etenee tätä kautta. Sivulla on myös video.
http://www.thyroidchange.org/thyroid-pa ... arliament/

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 09 Helmi 2013 1:45

Tässä kilpirauhaspotilaiden aloite:
http://www.scottish.parliament.uk/getti ... dInfo.aspx

This Petition from Sandra Whyte, Marian Dyer and Lorraine Cleaver (Scottish residents) is informed by our personal traumatic experiences of thyroid/adrenal debilitating disease. Many erroneous diagnoses were explored spanning decades which left us homeless, jobless, penniless and close to death.


Tämän aloitteen tekijöiden Sandra Whyten, Marian Dyerin ja Lorraine Cleaverin (Skotlannin kansalaisia) tiedot perustuvat henkilökohtaisiin traumaattisiin kokemuksiin invalidisoivasta kilpirauhas/lisämunuaissairaudesta. Meille tehtiin useita virheellisiä diagnooseja vuosikymmenten aikana, jonka tuloksena meistä tuli kodittomia, työttömiä, rahattomia ja kävimme kuoleman porteilla.

The current T4-only treatment, prescribed by the General Medical Council (GMC), is inadequate for patients who do not convert T4 to the active T3. This must be rectified urgently


Tämänhetkinen pelkkään tyroksiiniin perustuva hoito, jonka takana on GMC, lääketieteellinen neuvosto, on riittämätön sellaisille potilaille, joiden keho ei muunna T4:sta aktiiviseksi hormoniksi T3. Tämä pitää kiireellisesti korjata.

1. We ask for the inclusion of tests for Free T3 (FT3) and Reverse T3 (RT3) thyroid hormones, as these are the strongest indicators of cellular thyroid levels.
Free T4 must convert to FT3 for the body to have energy (active metabolism). RT3 causes energy depletion by blocking the active FT3 from getting into the cells.


1. Pyydämme että laboratoriokokeisiin lisättäisiin vapaan trijodotyroniinin (T3V) ja käänteisen trijodotyroniinin (rT3) kokeet, koska nämä ovat solujen kilpirauhashormonitilanteen parhaimmat indikaattorit.
Vapaan T4:n täytyy muuntua kehossa vapaaksi T3:ksi jotta keho saisi energiaa (aktiivisen aineenvaihdunnan). Käänteinen T3 aiheuttaa energiavajetta estämällä aktiivista, vapaata T3:a pääsemästä soluihin.

2. We ask for medical professionals to acknowledge that adrenal insufficiency DOES exist and to incorporate The Adrenal Stress Index Test within NHS thyroid testing procedures.
The adrenals, which sit atop the kidney, are important for cortisol production and become exhausted trying to compensate the fatigued body for the lack of thyroid hormones. They release cortisol as a means to deal with stress in the body until they, too, become underactive ... if your adrenals are low, the thyroid hormone cannot ‘get into the cells’. Your cortisol has to be at a certain "level" to allow the thyroid hormone to do its job. If not, it will adversely affect the T4-T3 conversion. Severe ill health follows and, yet again, the endocrinologists refuse to recognise adrenal insufficiency.


2. Pyydämme että lääketieteen ammattilaiset tunnustavat lisämunuaisten vajaatoiminnan olemassaolon ja lisäävät lisämunuaisten stressi-indeksin (ASI) kilpirauhasen normaaleihin laboratoriotesteihin (tämä on testi jota tehdään vain Yhdysvalloissa. Suomesta on lähetettävä näytteet sinne).
Munuaisten päällä sijaitsevat lisämunuaiset tuottavat tärkeätä kortisolia ja ne uupuvat yrittäessään kompensoida väsyneen kehon kilpirauhashormonien puutetta. Ne erittävät kortisolia stressin käsittelemiseksi, kunnes nekin alkavat toimia vajaasti. Mikäli lisämunuaiset toimivat heikosti, kilpirauhashormonit eivät 'pääse soluihin'. Kortisolin on oltava tietyllä tasolla jotta kilpirauhashormonit voisivat toimia oikein. Ellei näin ole, muunto T4 > T3 häiriintyy. Tästä seuraa vakavaa sairautta ja tässä tilanteessa endokrinologit kieltäytyvät tunnistamasta lisämunuaisten riittämätöntä toimintaa.

3. We ask for medical professionals to take account of variances in individual bio-chemistry and tailor treatment accordingly. Treatment may consist of: T4 only; T4/T3; T3 only or natural desiccated thyroid – or whatever combination to suit the individual patient. They must also provide appropriate support for adrenal insufficiency.


3. Pyydämme että lääketieteen ammattilaiset ottaisivat huomioon biokemialliset yksilölliset erot ja räätälöisivät hoidon sen mukaisesti. Hoitoon voi sisältyä joko pelkkä T4, T4 + T3, pelkkä T3 tai kuivattu porsaan kilpirauhasvalmiste, tai mikä tahansa näiden yhdistelmä potilaan tilanteen mukaan. Lääkäreiden täytyy myös riittävästi tukea lisämunuaisia niiden vajaatoiminnassa.

4. We ask for NHS procedures to include testing of autoimmune status, minerals, enzyme, and vitamins. The ‘active B12’ (methylcobalamin) is more effective than the current injection of hydroxocobalamin. Most Scots are vitamin D deficient, and must have high level replacement.


4. Pyydämme että käypään hoitoon kuuluisivat myös autoimmuunivasta-aineiden, mineraalien, entsyymien ja vitamiinien laboratoriotutkimukset. "Aktiivinen B12-vitamiini" (metyylikobalamiini) on tehokkaampi kuin nykyisin ruiskeena annettava hydroksikobalamiini. Useimpien skottien D-vitamiinitasot ovat liian alhaiset, ja he tarvitsevat sitä runsaasti ravintolisänä.

Olisipa hienoa jos tämä menisi läpi! Englannissa on viety lääkärinoikeuksia kilpirauhaslääkäreiltä. Suomessa Valvira uhittelee niille lääkäreille, jotka toimivat yllä olevan mukaisesti! - Vastaus on odotettavissa parin kuukauden kuluttua.

Tässä yksi englantilainen esimerkki, eikä hänen kohdallaan viimeinenkään, jos muistan oikein. Englannin tunnetuin kilpirauhaslääkäri siis. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1332644.stm

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 09 Helmi 2013 2:37

Tukholman Karoliinisen instituutin tutkija Stefan Sjöberg päätti selvittää, läpäiseekö tyroksiinista muunnettu T3 veriaivoesteen. Tulokset olivat hätkähdyttäviä: T3 ei läpäise veriaivoestettä! Tulos saatiin vertaamalla veren vapaata trijodotyroniinipitoisuutta selkäydinnesteen vapaaseen trijodotyroniinipitoisuuteen.

http://www.hypo2.info/component/content ... barriaeren
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21214501

Unexpectedly, free T3 concentration in CSF was similar (1.5 pmol/L vs.1.5 pmol/L) before and during treatment. In HT, TSH in serum correlated with TSH in CSF as did free T4 in serum and in CSF. During L-thyroxine, the correlation with TSH in serum and CSF remained. Likewise, the free T4 concentration in serum correlated with that in CSF. However, no correlation was found between T3 in serum and free T3 in CSF. It seems evident that free T4 in serum equilibrates with that in the CSF both in the HT and during L-thyroxine. Despite a two-fold increase in total serum T3, free T3 in CSF remained unchanged, which agrees with previous results in rats showing that T3 is less exchangeable between serum and CSF.


Vapaan T3:n konsentraatio selkäydinnesteessä oli vastoin odotuksia sama ennen hoitoa ja sen jälkeen. TSH ja vapaa T4 korreloivat seerumissa ja selkäydinnesteessä sekä ennen tyroksiinihoitoa että sen jälkeen. Korrelaatiota ei kuitenkaan löydetty seerumin ja selkäydinnesteen T3:n pitoisuuksien välillä. Näyttää ilmeiseltä, että seerumin vapaa T4 on tasapainossa selkäydinnesteen vapaan T4:n kanssa niin hoitamattomilla kuin tyroksiinilla hoidetuilla. Vaikka seerumin kokonais-T3-pitoisuus kaksinkertaistui hoidon aikana, vapaa T3 pysyi selkäydinnesteessä muuttumattomana, mikä tulos on yhtäpitävä aiempien rottakokeiden kanssa: T3 ei välity yhtä hyvin seerumista selkäydinnesteeseen (kuin T4 ja TSH).

Tutkimukselle on haettu jatkoa suuremmalle tutkimusjoukolle.

Tämä on siis Suomessa ainoa yleisesti saatavissa oleva hoito, joka jättää suuren osan potilaita ilman apua. Valtaosa heistä ei edes tajua että tässä on ongelma, sillä jos he sattuisivat valittamaan, ongelmat laitetaan mielenterveyden ja vanhenemisen piikkiin.

Tämä tutkimus oli mukana skottien kansalaisaloitteen perusteluissa.

Omalla kohdallani kävi niin, että T3 tyroksiinin rinnalla poisti aivosumun, muistamattomuuden, keskittymiskyvyttömyyden, masennuksen ja ahdistuksen, mutta ei poistanut ruumiillisia vajaatoiminnan oireita.

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 06 Maalis 2013 19:05

34 - 49 % tyroksiinilla lääkityistä ei tule oireettomiksi.
http://www.clinicalendocrinologynews.co ... 16018.html

Näitä potilaita pitää tutkia muiden, piilossa olevien sairauksien varalta, ja ellei mitään löydy, voidaan tyroksiinin rinnalle ottaa liotyroniini, T3-valmiste. Näin sanoo Tri Michael T. McDermott, Coloradon yliopiston lääketieteen ja kliinisen farmakologian professori sekä Auroran yliopistosairaalan sisätautien ja diabeteshoidon ylilääkäri.

Suomessa nämä potilaat leimataan masentuneiksi ja ohjataan mielenterveyspuolelle. Mielialalääkkeitä kehiin.

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 08 Huhti 2013 13:13

Tässä esimerkki siitä, miten Suomessa hoidetaan TSH:ta, ei potilasta. Katsellaan ja odotellaan, potilaasta viis:
http://www.moretolove.fi/2012/03/sairas ... hasen.html

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 01 Kesä 2013 2:13

Nyt kun Skotlannissa ollaan asettamassa komiteaa 4 - 6 kuukaudeksi tutkimaan, voitaisiinko ottaa T3 ja eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet yleiseen käyttöön ja ohjeistaa lääkärit niitä käyttämään, Britannian muut kilpirauhaspotilaat keräävät nimiä adressiin:
http://you.38degrees.org.uk/petitions/b ... ts-b-e-s-t
Better endocrinological service and treatment for thyroid patients

Dear Jeremy Hunt, Minister for Health
There are millions of Thyroid, Autoimmune, Graves and Hashimoto disorder sufferers here in the UK. Thousand and thousands of us are needlessly suffering severe health effects because of poor GP and endocrinological diagnosis, service and treatment. We are suffering, desperate, suicidal, dying because this needless situation continues. Please help the millions of thyroid sufferers in the UK to get better treatment, to become well, by organising an enquiry into this issue. It makes sense for us and for you.
Yours sincerely
Diane Bamford, thyroid disorder sufferer, UK.

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 26 Kesä 2013 13:15

Skotlannin parlamentti käsitteli eilen kilpirauhaspotilaiden aloitetta hyvän hoidon saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa potilaan hoitoa, ei TSH-arvon. Tämä tarkoittaa myös muiden lääkkeiden kuin tyroksiinin käyttöä ja lisämunuaisongelmien tutkimista ja hoitoa kilpirauhasen vajaatoiminnan yhteydessä.
http://www.scottish.parliament.uk/parli ... 8&mode=pdf

terveysministeri Alex Neil:

We want to get to the bottom of why some people, such as the petitioners, believe that the service that they are getting in primary care is not always what they should expect. The petitioners have made it clear that the care falls short of the service that they would anticipate receiving. Although we have not found evidence of that, we want to find out from the petitioners and others what their evidence is.
We can then investigate that. Our clinical priorities team is trying to gather evidence of whether there
is an issue that we need to address by way of future guidance or other means. Lesley Metcalfe
will give the committee more detail on the work that we have already done.


Lesley Metcalfe (Scottish Government): We are undertaking three main streams of work at the
moment, one of which is to consult the British Thyroid Association. We have asked for its views
on the petition, and on the points that were made and so on. We have asked Health Improvement
Scotland, through its Scottish health technologies group, to provide an evidence note on all the
available published clinical evidence.
I understand from previous meetings that the petitioners do not feel that the research to date
has been particularly supportive of their position or that enough clinical trials have been undertaken to
prove their position. Again, by looking at all the published clinical evidence it may be that the
conclusion is that further research needs to be done, potentially in liaison with the chief scientist
office and so on.

We are also liaising with the diagnostic steering group at the Scottish Government to reach the
diagnostic managed clinical networks in order to deal with issues around testing, and around the
idea that the thyroid stimulating hormone test is not sufficient on its own and further testing is
required. We have tried to consider what has perhaps not been raised around the committee
table and will gather evidence from the MCNs. We are also very interested in what the petitioners
have to say
; we want to take all that into account in the round when we report back to the
committee.


Alex Neil: I stress that we are taking the petition and what the petitioners are saying very seriously.
We want to get to the bottom of the problem, and to try to ensure that we go forward in a way that is
acceptable to everybody, and that people are getting the health service that they wish for.


Valvira kielsi 17.6.2013 erästä lääkäriä hoitamasta kaikkia endokrinologisia sairauksia, koska hän oli käyttänyt menetelmiä joita endokrinologiyhdistys ei suosittele, ja saanut parempia hoitotuloksia kuin endokrinologit. Olisipa kerrassaan noloa jos Skotlanti ottaisi nämä menetelmät yleiseen käyttöön!

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 27 Kesä 2013 23:55

Skotlannin parlamentin valiokunta keskustelee T3:n loppumisesta 28.5.2013
https://www.youtube.com/watch?v=_m3_pFE6rhk kohdassa 1:28:30
Kansanedustaja Elaine Smith on itsekin kilpirauhaspotilas. Raportti kirjallisena
http://www.scottish.parliament.uk/parli ... 8&mode=pdf

Skotlannin parlamentin ja terveysministerin 25.6.2013 tapaaminen videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=n1fNt2crSLc 26 minuuttia, alkaa heti alusta.
Raportti http://www.scottish.parliament.uk/parli ... 8&mode=pdf

(video poistettu parlamentin sivuilta ja julkaistu YouTubessa. Skotlannin parlamentti kierrättää videoita samoissa nettiosoitteissa)

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 28 Kesä 2013 21:55

Tarvitsemme muutosta kilpirauhasvaivojen diagnosointiin ja hoitoon!
http://www.youtube.com/watch?v=2-7AkhKhDsA

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 01 Heinä 2013 15:27

http://www.digitaljournal.com/pr/1333019

Lääkärit jättävät kilpirauhaspotilaiden oireet huomioimatta ja hoitavat pelkkiä laboratorioarvoja!

http://tpauk.com/images/docs/reduce-scope-final.pdf

As the article states, the guidelines work for the large majority of people, because the prescribed T4 treats deficiencies of the thyroid gland (hypothyroidism). But, T4 doesn't work for many people (Means,1954) whose symptoms are caused by deficient post-thyroid physiology. These people require the operative post-thyroid hormone, T3 (Goldberg, 1960; Baisier, 2001; Wrutniak-Cabello, 2001) or related supplements. For many, T3—an FDA-approved medicine—is a life-giving elixir. Their active, attractive lives are seemingly resurrected!


Artikkelin mukaan hoitosuositukset toimivat useimmille potilaille, koska T4-lääke hoitaa kilpirauhasen toiminnan puutteita (kilpirauhasen vajaatoimintaa). Mutta T4 ei auta monia potilaita (Means, 1954) joiden oireet johtuvat kilpirauhasen ulkopuolisen fysiologian ongelmista. Nämä potilaat tarvitsevat aktiivista, enimmäkseen kilpirauhasen ulkopuolella muuntunutta T3-hormonia (Goldberg, 1960; Baisier, 2001; Wrutniak-Cabello, 2001) tai vastaavaa lääkettä. T3, FDA:n hyväksymä lääke, on monelle elämäneliksiiri. Nämä potilaat ovat saaneet aktiivisen ja mukavan elämänsä takaisin!

How can medical associations reject reams of scientific evidence? Pritchard states they simply ignore counterexamples. According to its great philosopher, Sir Karl Popper, science is best proved by THE LACK OF counterexamples. Medicine—alone among the sciences—IGNORES counterexamples. Or, they use the Orwellian-sounding evidence-based medicine to dismiss approximately 98% of thyroid-related research (Grozinsky-Glasberg, 2006) including all post-thyroid and most thyroid-related studies—literally hundreds!


Miten lääkäriyhdistykset voivat hylätä tieteellisen näytön? Pritchard sanoo että ne yksinkertaisesti jättävät huomioimatta vastakkaiset esimerkit. Suuren filosofin, Sir Karl Popperin mukaan, tieteelliset tulokset osoitetaan parhaiten tosiksi vastakkaisten esimerkkien PUUTTUMISEN AVULLA. Lääketiede tieteenä JÄTTÄÄ vastakkaiset esimerkit HUOMIOIMATTA. Tai sitten se pistää Orwellilaiselta kuulostavan näyttöön perustuvan lääketieteen hylkäämään noin 98 % kilpirauhaseen liittyvistä tutkimuksista (Grozinsky-Glasberg, 2006), mukaan lukien kaikki kilpirauhasen ulkopuoliseen toimintaan liittyvät ja enimmät kilpirauhaseen liittyvät tutkimukset. Näitä on tuhansia!

Eric Pritchard, M.Sc. was educated in the exacting hard sciences of mathematics and engineering, was awarded 39 US patents, wrote articles for technical publications, and has authored two editorially acclaimed medical journal articles. He studied hypothyroidism-related medicine because his wife was initially a victim of the faulty guidelines. Treated successfully with a banned therapy, his wife's good health is yet another counterexample unscientifically dismissed by endocrinology.


M. Sc. Eric Pritchard opiskeli eksakteja tieteitä, matematiikkaa ja insinööritieteitä, hänelle myönnettiin 39 Yhdysvaltain patenttia, kirjoitti artikkeleita teknisiin julkaisuihin ja on kirjoittanut kaksi tunnustettua artikkelia lääketieteellisiin julkaisuihin. Hän opiskeli kilpirauhaseen liittyvää lääketiedettä, koska hänen vaimonsa oli väärien hoitosuositusten uhri. Kun vaimo hoidettiin kuntoon kielletyllä terapialla, vaimon hyvä terveys on jälleen yksi vastaesimerkki jonka endokrinologia on epätieteellisesti hylännyt.

Endokrinologia siis laittaa pään pensaaseen jokaisen sen näkemystä vastustavan tutkimuksen kohdalla? Ja puhuu yksittäistapauksista, vaikka niitä olisi tuhansia?

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3409
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 25 Heinä 2013 2:24

Aivan uunituore uutinen:

The date has been set for the Round Table meeting at the Scottish Parliament - 1st October. We await further details of who will be attending along with us and will post as soon as we have more information. So, eight weeks to prepare!


Skotlannin parlamentin pyöreän pöydän istunnolle on määrätty aika: Lokakuun 1. päivä. Odotamme lisätietoja osanottajista meidän lisäksemme, ja kerromme siitä heti kun saamme tiedot. Kahdeksan viikkoa aikaa valmistautua!

keliaakikko
Viestit: 137
Liittynyt: 17 Joulu 2012 0:21
Paikkakunta: Liminka

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja keliaakikko » 25 Heinä 2013 10:42

Kaleva uutisoi kilipirauhashoitokiistasta tämän päivän lehdessään.
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ki ... ta/636964/

Laajempi juttu paperilehdessä.

San Martino
Viestit: 5514
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: Kilpirauhaspotilaiden kapina

ViestiKirjoittaja San Martino » 27 Heinä 2013 1:13

Viimeksi muokannut San Martino 28 Heinä 2013 13:13, yhteensä muokattu 2 kertaa.


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa

cron