Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabetesta

Tässä osiossa keskustellaan tyypin 2 diabeteksesta eli aikaisemmalta
nimeltään aikuisiän sokeritaudista ja vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta.

Valvoja: MahaTar

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5333
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabetesta

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 16 Syys 2013 13:38

Lue lisää alla olevasta linkistä
viewtopic.php?f=43&t=2464&start=375
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

San Martino
Viestit: 5514
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabet

ViestiKirjoittaja San Martino » 18 Syys 2013 13:13

Hesarissa (18.9.2013) sokeritaudin ennalta ehkäisystä:

Hel­sin­gin Sa­no­mat kä­sit­te­li lää­ke­hoi­don run­sas­ta käyt­töä kroo­nis­ten sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä (HS Lauan­tai 14. 9.). Ju­tus­sa nos­tet­tiin esiin myös dia­be­tek­sen eh­käi­sy.
Lu­ki­ja sai kä­si­tyk­sen, et­tä tyy­pin 2 (ai­kuis­tyy­pin) dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä käy­tet­täi­siin ru­tii­nin­omai­ses­ti myös lää­ke­hoi­toa. Käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­sis­sa to­de­taan kui­ten­kin, et­tei dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä ole juu­ri si­jaa lää­ke­hoi­dol­le. Met­for­mii­ni on ai­noa lää­ke, jo­ta voi poik­keuk­sel­li­ses­ti käyt­tää dia­be­tek­sen eh­käi­syyn. Sen te­ho eh­käi­sys­sä on noin puo­let sii­tä, mi­tä elä­män­ta­pa­muu­tok­sin on saa­vu­tet­ta­vis­sa.
Dia­be­tek­sen eh­käi­syn kul­ma­ki­vet ovat pai­non py­sy­vä pu­do­tus, ter­veel­li­nen mo­ni­puo­li­nen ruo­ka­va­lio ja lii­kun­ta. Jo muu­ta­man ki­lon pai­non pu­do­tus puo­lit­taa dia­be­tes­ris­kin. Yh­den ki­lon pai­non pu­do­tus mer­kit­see dia­be­tes­ris­kin pie­ne­ne­mis­tä seit­se­mäl­lä pro­sen­til­la.
Suo­ma­lai­nen ai­kuis­tyy­pin dia­be­tek­sen eh­käi­sy­tut­ki­mus on yli 13 vuo­den seu­ran­ta-ai­koi­neen on osoit­ta­nut, et­tä dia­be­tes on eh­käis­tä­vis­sä tai sen il­maan­tu­mi­nen siir­ret­tä­vis­sä vuo­sia myö­hem­mäk­si.
Suo­mes­sa to­teu­tet­tiin 2000-lu­vun alus­sa dia­be­tek­sen eh­käi­sy­oh­jel­ma D2D. Sen yh­tey­des­sä seu­lot­tiin yli 10 000 suu­ren ris­kin omaa­vaa ih­mis­tä, joil­le tar­jot­tiin pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa tai työ­ter­veys­huol­los­sa vuo­den kes­tä­nyt­tä elä­män­ta­pa­neu­von­taa.
Ai­noas­taan kol­mas­osa läh­ti mu­kaan. Heis­tä va­jaat 20 pro­sent­tia ky­ke­ni pu­dot­ta­maan pai­noaan vä­hin­tään vii­si pro­sent­tia eli 4–5 ki­loa. Hei­dän dia­be­tes­ris­kin­sä pie­ne­ni pe­rä­ti 68 pro­sen­til­la. Myös ve­ren­pai­ne ja ko­les­te­ro­li­ar­vot pa­ra­ni­vat.
Tu­los vah­vis­taa elä­män­ta­pa­te­ki­jöi­den, eri­tyi­ses­ti lii­ka­pai­non alen­ta­mi­sen, tär­key­den dia­be­tek­sen eh­käi­sys­sä. D2D-oh­jel­man vas­tuu­hen­ki­löt häm­mäs­te­li­vät si­tä, et­tä ai­noas­taan kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta oli kiin­nos­tu­nut heil­le tar­jo­tus­ta mah­dol­li­suu­des­ta ko­hen­taa ter­veyt­tään.
Kroo­nis­ten sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä tu­li­si us­kal­taa nos­taa esiin yh­teis­kun­nan vas­tui­den ohel­la jo­kai­sen oma vas­tuu ter­vey­des­tään.
Mat­ti Uus­itu­pa
pro­fes­so­ri, Kuo­pio


Karppi-Jussi kommentoi

Kirjoitus on melkoista sanahelinää. Ihmisten syyttely ja vastuuseen saattaminen lienevät pääteemat.
Uusitupa hengenheimolaisineen vaihtelee yleiseltä tasolta yksilöön suvereenisti silloin kun se vain itselle sopii.
Olisi kiva tietää millaista mahdollisuutta ihmisille on tarjottu terveyttään kohentaa, elämäntapaneuvonta lienee, enemmän ruisleipää(kö).

Oma jälkinaputus: Liikapaino on sanahirviö joka sohvaperunan kera pitäisi haudata onnettomien oivallusten ja kammottavien käännösten hautuumaalle.

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5333
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabet

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 18 Syys 2013 17:04

Minusta Uusituvan kirjoituksessa on monia hyviä puolia:
Ensinnäkin hän korostaa aivan oikein elintapojen ensisijaista merkitystä lääkitykseen nähden. Uusitupa on pettynyt siihen, että vain kolmannes suomalaista on niin kiinnostunut diabeteksen ennalta ehkäisystä, että viitsi osallistua elintapojen muutostutkimukseen. Ihmiset eivät ole kiinnostuneita sairauksien ehkäisystä, vaan eletään kuin ennenkin ja annetaan sairauksien puhjeta. Sama koskee myös hammasterveyttä, valittavat hammaslääkärit. Sitten edellytetään, että kunta hoitaa hampeet ja sairaudet kuntoon, pääasiassa lääkkeillä tietysti. Ylipainon poisto on ensisijainen keino ehkäistä diabetesta. Painonpudotus aktivoi mm. AMPK:ta, josa on kirjoitettu paljon tässä foorumilla. Aiheesta puhuttiin eilen TV:ssä Euroopan tiede -ohjelmassa, jossa tanskalaisproffat kertoivat kuinka tyypin 2 diabetesta tulisi ehkäistä. He panivat suurta painoa liikunnalle, kuten Uusitupakin. Käytännössä liian harva viitsii kuntoilla säännöllisesti riittävästi, etenkin niistä, joilla on perinnöllinen taipumus diabetekseen.

Uusituvan ja tanskalaistenkin viestissä oli myös kritisoitavaa. Kumpikaan taho ei kertonut, että paras ruokavalion diabeteksen ehkäisyyn on vhh. Myöskään antidiabeettisista ja AMPK:ta aktivoivista ravintolisistä (esim. berberiini) ei mainittu sanaakaan.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5333
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabet

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 21 Syys 2013 12:55

E-EPA ja E-DHA diabeteksen hoidossa
Iranissa Teheranin yliopistossa tutkitaan ahkerasti ravintolisien vaikutuksia eri sairauksissa, muun muassa diabeteksessa. Siellä on tehty kaksi kaksoissokkokoetta, joissa on tutkittu E-EPAn (ja toisessa tutkimuksessa lisäksi E-DHA:n) vaikutuksia tyypin 2 diabeteksessa. Tutkimukset antavat uutta tärkeää tietoa: Kaksi grammaa E-EPAa päivässä parantaa insuliiniherkkyyttä ja alentaa kohonnutta verensokeria, kun taas yksi gramma päivässä ei saa aikaan näitä vaikutuksia, joskin hapetusstressiä vähenee (virtsan malonialdehydin pitoisuus pienenee).

Muista tutkimuksista käy ilmi, että 2–4 grammaa E-EPAa päivässä alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä. Itse lisäisin näihin tutkimustietoihin vielä sen, että eritoten tyypin 2 diabeteksen ravitsemushoidossa kannattaa aina käyttää vhh-ruokavaliota sekä E-EPAn (tai E-EPAn ja E-DHAn yhdistelmän) kanssa synergisesti yhteis- ja vuorovaikuttavia ravintolisiä, berberiininä, B-, C- ja D-vitamiineja, karnosiinia, magnesiumia, sinkkiä ja ubikinonia. Ne ovat erityisen tärkeitä diabeetikoille, sillä valitettavasti tämä sairaus voin heikentää ajan oloon muistia ja altistaa dementialle, jota vastaan ravintolisät antavat suojaa.

Sarbolouki S, Javanbakht MH, Derakhshanian H, et al. Eicosapentaenoic acid improves insulin sensitivity and blood sugar in overweight type 2 diabetes mellitus patients: a double-blind randomised clinical trial. Singapore Medical Journal. 2013;54(7):387-90.

Azizi-Soleiman F, Jazayeri S, Eghtesadi S, et al. Effects of pure eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on oxidative stress, inflammation and body fat mass in patients with type 2 diabetes. Int J Prev Med. 2013;4(8):922-8

Bays HE, Ballantyne CM, Braeckman RA, et al. Icosapent Ethyl, a Pure Ethyl Ester of Eicosapentaenoic Acid: Effects on Circulating Markers of Inflammation from the MARINE and ANCHOR Studies. American Journal of Cardiovascular Drugs. 2013; 13(1): 37–46

Crane PK, Walker R, Hubbardet RA, al. Glucose levels and risk of dementia. New England Journal of Medicine 2013; 369: 540-548
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5333
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Itä-Suomen yliopisto: Kalarasva ehkäisee tyypin 2 diabet

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 12 Loka 2013 12:48

Diabeteksen ravintolisähoitoa Intiassa
Intialainen tyypin 2 diabeetikkojen prospektiivinen (ajassa etenevä) kliininen kaksoissokkotutkimus tukee tri Pentti Raasteen kanssa julkaisemani Hyvän diabeteshoidon oppaan sanomaa:

Kalaöljy, E-vitamiini ja alfalipoiinihappo (ALA) parantavavt diabeetikon insuliiniherkkyyttä ja rasva-aineenvaihduntaa. Samalla myös kohonnut verensokeri ja HbA1c alenevat. Tutkimukseen osallistui 104 diabeetikkoa, jotka jaettiin kolmeen ryhmään, joista kukin sai eri ravintolisiä. Ne toimivat kaikki.
Tämäkin tutkimustulos on täysin päinvastainen kuin Suomen Diabetesliiton denialistinen kanta ravintolisiin.

Minusta parasta olisi yhdistää synergisesti yhteis- ja vuorovaikuttavat ravintolisät, kuten oppaassamme esitämme. Siten saataisiin paras mahdollinen hoitotulos.

Udupa A, Nahar P, Shah S, et al. A Comparative Study of Effects of Omega-3 Fatty Acids, Alpha Lipoic Acid and Vitamin E in Type 2 Diabetes Mellitus. Ann Med Health Sci Res. 2013 Jul;3(3):442-446.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija

cron