Paradigmat murtumassa?

Lääketieteen tohtori Timo Kuusela kirjoittaa blogissaan ajatuksiaan terveydestä, ravitsemuksesta ja lääketieteestä.

Valvoja: Timo Kuusela

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1876
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Paradigmat murtumassa?

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 02 Helmi 2018 14:11

Raudanlujat paradigmat murtumassa Alzheimerin taudissakin, jota läntinen tiede on kutsunut nimellä T3D jo yli kymmenen vuotta?
Lääkärilehti n:o 5/2018.

Insuliiniresistenssi lisää Alzheimerin taudin varhaisten aivomuutosten riskiä
Insulin resistance, cognition, and brain amyloid accumulation

2.2.2018 Turun yliopisto

Ohjaajat Juha Rinne, Matti Viitanen ja Antti Jula, vastaväittäjä Auli Verkkoniemi-Ahola

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7104-6

Kommentit
Insuliiniresistenssi lisää Alzheimerin taudin varhaisten aivomuutosten riskiäKuva 1 / 1
Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 lievää tai keskivaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien varhaisia riskitekijöitä selvittävä tutkimus tarjoaa keinoja muistisairauksien ehkäisyyn. Diabetes lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin, mutta yhteyttä diabeteksen ja Alzheimerin taudille tyypillisten aivomuutosten välillä ei ole osoitettu. Laura Ekbladin väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, lisääkö tyypin 2 diabeteksen puhkeamista edeltävä insuliiniresistenssi muistin tai muiden tiedonkäsittelytoimintojen alenemaa, tai Alzheimerin taudin varhaisten aivomuutosten riskiä.

Aivokuvantamisella uutta tietoa alzheimerin taudin riskitekijöistä
Vuosina 2014–2016 tutkittiin yhteensä 60 laajaan Terveys 2000 -väestötutkimukseen osallistunutta henkilöä Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa aivojen positroniemissiotomografia (PET)- ja magneettikuvantamisella. Puolella tutkittavista oli todettu insuliiniresistenssi vuonna 2000, mutta kenelläkään heistä ei ollut todettu diabetesta lähtötilanteessa. Puolet sekä insuliiniresistenssi- että verrokkiryhmästä kantoi perimässään APOEε4-geenimuotoa, joka on Alzheimerin taudin tärkein geneettinen riskitekijä. Suomessa noin 30 % väestöstä kantaa tätä geenimuotoa perimässään. Aivokuvantamisiin osallistuneet vapaaehtoiset olivat keskimäärin 71-vuotiaita, eikä heillä ollut muistisairautta.

Aivojen PET-kuvausten avulla osoitettiin, että henkilöillä, joilla oli todettu keski-iässä insuliiniresistenssi, oli kaksinkertainen riski aivojen amyloidikertymälle 15 vuoden seurannan jälkeen, verrattuna niihin, joilla ei ollut insuliiniresistenssiä keski-iässä. Insuliiniresistenssi lisäsi amyloidikertymän riskiä sekä APOEε4-geenimuodon kantajilla että niillä, joilla ei ollut kyseistä riskigeenimuotoa.

– Aivojen amyloidiplakit ovat Alzheimerin taudille tyypillisiä muutoksia, joita alkaa kertyä aivojen kuorikerrokselle jo jopa 20 vuotta ennen muistioireiden esiintymistä. Nykykäsitys on, että PET-kuvantamisella todettu amyloidikertymä on Alzheimerin taudin varhainen merkki, joka ennustaa muistisairauden kehittymistä oireettomillakin henkilöillä. Tutkimuksemme perusteella jo tyypin 2 diabetesta edeltävä insuliiniresistenssi lisää Alzheimerin taudille tyypillisten aivomuutosten riskiä.

Suomalaiseen aikuisväestöön perustuva tutkimus
Väitöstutkimuksessa selvitettiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajojen Terveys 2000 ja 2011 -tutkimusten avulla, onko insuliiniresistenssillä yhteyttä tiedonkäsittelytoimintoihin, kuten muistin alenemaan, väestötasolla. Terveys 2000-tutkimus oli kattava otos yli 30-vuotiaasta suomalaisesta aikuisväestöstä.

Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että insuliiniresistenssi oli yhteydessä heikompaan suoriutumiseen kielellistä sujuvuutta mittaavassa testissä Terveys 2000 -aineistossa, joka käsitti lähes 6000 suomalaista. Terveys 2000 -tutkimuksen 11 vuoden seurantatutkimukseen osallistui lähes 4000 henkilöä. Vuonna 2000 todettu insuliiniresistenssi ennusti heikompaa tulosta kielellistä sujuvuutta mittaavassa testissä vuonna 2011, ja suurempaa laskua testituloksissa vuosien 2000 ja 2011 välillä. Sen sijaan yhteyttä insuliiniresistenssin ja sanalistan oppimisen tai viivästetyn mieleen palautuksen välillä ei havaittu. Tutkimuksessa otettiin huomioon muut tiedonkäsittelytoimintoihin vaikuttavat tekijät, kuten ikä, sukupuoli, koulutus, kolesteroliarvot, verenpaine ja masennusoireet.

– Tutkimuksessamme pystyttiin osoittamaan, että diabetesta edeltävä veren korkea insuliinitaso ennustaa heikompaa suoriutumista kielellistä sujuvuutta mittaavassa testissä väestötasolla. Keski-iässä todettu yhteys insuliiniresistenssin ja heikomman kielellisen sujuvuuden välillä ei kuitenkaan tarkoita, että muistisairaus puhkeaisi jo keski-iässä. Sen sijaan lieväkin alenema tiedonkäsittelytoiminnoissa voi ennakoida suurempaa riskiä saada muistisairauden oireita vanhuusiässä, Ekblad toteaa.

Insuliiniresistenssi edeltää tyypin 2 diabeteksen puhkeamista
Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan elimistön eri kudosten heikentynyttä kykyä reagoida haiman erittämään insuliiniin. Insuliinin tärkein tehtävä on veren sokerin alentaminen. Insuliiniresistenssin seurauksena tarvitaan suurempia määriä insuliinia, jotta verensokeripitoisuus säilyy vielä normaalina. Tyypin 2 diabetes todetaan, kun haiman erittämä insuliini ei enää pysty vastaamaan kudosten insuliiniresistenssiin, ja verensokeri alkaa nousta. Näin ollen insuliiniresistenssi on piilevä, tavallisesti keskivartalolihavuuteen liittyvä tila, joka tyypillisesti edeltää tyypin 2 diabeteksen puhkeamista vuosien ajan. Eläinkokeiden ja solumalleihin perustuvien koeasetelmien perusteella on aiemmin todettu, että insuliiniresistenssi voi vaikuttaa sekä muistiin että Alzheimerin taudille tyypillisiin aivomuutoksiin monin eri mekanismein.

Väitöskirjatutkimuksen perusteella keski-iän terveillä elämäntavoilla voitaisiin todennäköisesti ehkäistä muistin alenemaa ja muistisairauden kehittymistä vanhuusiässä.

Lisää aiheesta

Bentsodiatsepiinit eivät sovi Alzheimer-potilaille
Opioidit eivät lisää Alzheimerin taudin riskiä
Psykoosilääkkeiden käyttö lisää Alzheimer-potilaiden lonkkamurtumariskiä

Kirjoittajat
Laura Ekblad
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1876
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: Paradigmat murtumassa?

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 02 Helmi 2018 14:21

PS edelliseen
Linkin takana on luettavissa koko väitöskirja. Ensivaikutelma on innostava. Tutkimusmenetelmiä tuntemattomia ohjataan muutamilla kuvilla asian parempaan ymmärtämiseen. PET-kuvat kertovat Alzheimerin-taudin surullista kehitystä.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1876
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: Paradigmat murtumassa?

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 04 Huhti 2018 18:37

Joko tämä levisi luettavaksi?
Paradigma jatkaa muutosta. Kukapa tätä ennakoisi paremmin kuin raha-maailma (vrt sveisiläiset vakuutusyhtiöt).

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uuti ... Uutiskirje
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa