NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

Lääketieteen tohtori Timo Kuusela kirjoittaa blogissaan ajatuksiaan terveydestä, ravitsemuksesta ja lääketieteestä.

Valvoja: Timo Kuusela

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 14 Huhti 2014 9:36

Uusimman Lääkärilehden pääkirjoitus (11.04.) liittyy ravitsemukseen (Schwab & Fogelholm):


Mitä lääkärin tulee tietää uusista ravitsemussuosituksista

Ravitsemussuositukset ovat lääkärille tärkeä työkalu ravitsemus- ja elintapaohjauksen pohjaksi. Uudet valtakunnalliset ravitsemussuositukset julkaistiin alkuvuodesta (1). Ne perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden päivitetty versio julkistettiin syksyllä (2). Pohjoismaisissa suosituksissa on tarkoin käyty läpi suositusten perustana oleva tutkimusnäyttö yksityiskohtaisine perusteluineen ja kirjallisuusviitteineen. Valtakunnallisissa suosituksissa onkin tämän vuoksi vain keskeiset perustelut.

Suositukset on laadittu terveelle, kohtalaisesti liikkuvalle väestölle. Yksilöiden ravitsemusohjaukseen ne soveltuvat yksittäisten ravintoaineiden osalta huonommin, sillä suurin osa ihmisistä tarvitsee yksittäistä ravintoainetta saantisuositusta vähemmän. Ne luovat kuitenkin hyvän pohjan yksilölliseen ravinnon saannin arviointiin ja neuvontaan.

Ravitsemussuositukset eivät ole hoitosuosituksia. Esimerkiksi lihavuuden kannalta suositukset on laadittu painon nousun ehkäisyn, ei laihduttamisen näkökulmasta. Ravitsemussuositukset toimivat kuitenkin pohjana myös heille, joilla on erityistarpeita. Esim. osteoporoosipotilaan hoidossa noudatetaan osteoporoosin Käypä hoito -suositusta kalsiumin ja D-vitamiinin saannin ja täydentämisen osalta, mutta muiden ravintoaineiden saantisuositukset toimivat hyvänä ravitsemusohjauksen pohjana myös heillä. Ravitsemussuositukset sopivat hyvin myös mm. sepelvaltimotautipotilaiden tai tyypin 2 diabetesta sairastavien ohjaukseen.

Suositusten tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja ruokavaliosta riippuvaisten ravitsemusongelmien ja pitkäaikaissairauksien vähentäminen. Niitä hyödynnetään terveyspoliittisessa päätöksenteossa ja joukkoruokailun suunnittelussa. Suosituksia käytetään myös ravinnonsaannin arviointiin ja seurantaan; esim. 5 vuoden välein toistettavan Finravinto-tutkimuksen tuloksia peilataan suosituksiin. Ravitsemussuosituksia käytetään myös ohjaustoimenpiteiden pohjana. Vuosikymmeniä sitten havaittiin suomalaisten seleenin saannin olevan puutteellista ja sitä päädyttiin lisäämään lannoitteisiin. Seleenipitoisuus viljassa, maidossa ja lihassa suureni, ja suomalaisten seleeninsaanti on nyt keskimäärin hyvällä tasolla.

Toinen esimerkki onnistuneesta ohjaustoimenpiteestä on D-vitamiini. Sen saannin todettiin Finravinto 2002
-tutkimuksessa olevan selvästi suosituksia pienempää, noin 4-6 µg/vrk. Tämän vuoksi päädyttiin suosittelemaan nestemäisten maitovalmisteiden D-vitaminointia, aluksi 0,5 µg/100 g. Finravinto 2007 -tutkimuksessa saannin todettiin kasvaneen, mutta ei vielä riittävästi. Nykyisin maitovalmisteisiin lisätään, luomutuotteita lukuunottamatta, D-vitamiinia 1-2 µg/100 g. Myös margariinien vitaminointia on lisätty, ensin 7,5:sta 10 µg:aan/100 g ja nykyinen suositus on 20 µg/100 g. Väestön D-vitamiinin saanti on nykyisin keskimäärin suositellulla tasolla miehillä ja lähes suositellulla tasolla naisilla (3), vaikka D-vitamiinin saantisuositusta suurennettiin (1,2).

Pohjoismaiset suositukset laadittiin yli 100 asiantuntijan voimin. Ravintoaineista, joista oli uutta tutkimusnäyttöä, tehtiin systemaattiset katsaukset, jotka on julkaistu Food and Nutrition Research -lehdessä. Katsauksia käytettiin pohjana varsinaisille suosituksille. Suositusluonnos oli myös julkisesti kommentoitavana. Suomalaiset suositukset laati asiantuntijaryhmä pohjoismaisten suositusten pohjalta ja suositukset hyväksyi Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Laatimistyössä käytetyillä asiantuntijoilla ei ollut taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka vaarantaisivat heidän puolueettomuutensa.

Ravitsemussuositukset ovat perusteellisesti laadittu ja monikäyttöinen työkalu väestön terveyden edistämiseksi, ravinnonsaannin arvioimiseksi ja ohjaustoimenpiteiden pohjaksi.

Ursula Schwab
apulaisprofessori
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
ursula.schwab@uef.fi
Mikael Fogelholm
professori
Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
mikael.fogelholm@helsinki.fi

1 Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Helsinki: Juvenes Oy, 2014.

2 Helldán A, Raulio S, Kosola M, Tapanainen H, Ovaskainen M-L, Virtanen S. Finravinto 2012 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 16/2013.

3 Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Nord 2014:002. http://www.norden.org/nnr

Keskustelua artikkelista
Mitä lääkärin tulee tietää uusista ravitsemussuosituksista
\"Oikean ravitsemuksen\" vyörytys Lääkärilehdessä on alkanut (Fogelholm / Schwab).\r\nSattuneesta syystä olen seurannut ravitsemustutkimusta ja sen terveysvaikutuksia hyvinkin tarkoin. Niinpä jo nykyisten ravitsemussuositusten esittelytilaisuudessa (04.10.-13) Säätytalossa paljastui eräänlainen lahkolaisuuden, uskomustiedon, teollista tuotantoa suosiva, WHO:n sokerisuosituksia vastustava, THL:n (kollega Erkki Vartiaisen esittämä) uskomaton puffi Finriski-12 merkityksestä (kokonaiskolesterolin lievästä kohoamisesta ja sen useita satoja vuotuisia kuolemia aiheuttavasta merkityksestä). \r\nValtal...
Osallistu keskusteluun | Viestejä keskustelussa yhteensä 3
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 18 Huhti 2014 9:05

Pääsiäislukemista Lääkärilehdestä:
Lääkärilehden uutisia

Äidin lieväkin ylipaino riski sikiölle
Julkaistu 16.04.2014 14.40

Naisen melko vähäinenkin ylipaino ennen raskautta tai alkuraskaudessa on yhteydessä sikiön tai vastasyntyneen suurentuneeseen riskiin menehtyä, osoittaa JAMA:ssa julkaistu meta-analyysi.
Tutkijoiden mukaan tulokset pitäisi ottaa huomioon raskautta suunnittelevien naisten painonhallintaohjeissa.
Meta-analyysi PubMed- ja Embase-tietokannoista kattoi 38 tutkimusta, joista suurin osa oli Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Aineistossa oli yli 10 000 sikiökuolemaa (sikiön spontaani kuolema raskauden tai synnytyksen aikana), yli 16 000 kohtukuolemaa, joissa sikiö kuoli raskausviikoilla 20–28 tai myöhemmin, yli 4 300 perinataalikuolemaa, yli 11 000 neonataalikuolemaa ja lähes 5 000 imeväiskuolemaa.
Naisilla, joiden painoindeksi oli 20, 25 tai 30, sikiön spontaanin kuoleman absoluuttinen riski 10 000 raskautta kohden oli vastaavasti 76, 82 ja 102 ja loppuraskauden aikana tapahtuneen kohtukuoleman absoluuttinen riski 40, 48 ja 59.
Painoindekseillä 20, 25 ja 30 perinataalikuoleman absoluuttinen riski 10 000 raskautta kohden oli vastaavasti 66, 73 ja 86, neonataalikuoleman riski 20, 21 ja 24. Imeväiskuoleman osalta absoluuttiset riskit olivat vastaavasti 33, 37 ja 43.
Suvi Sariola
Kuva: Pixmac


Uskotteko, että raskausneuvonta on Suomessa laadukasta ylipainon raskausdiabeteksen jne ehkäisyn osalta? Jos ei, niin mitä pitäisi tehdä?
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 22 Huhti 2014 13:20

Markkinatietoutta: DocCheck News

WHO calls for sugarstriction

http://20.fi/12381
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 24 Huhti 2014 10:08

Päivän havainto Helsingin Sanomista:

Laihduttajille yksi rasva on yli muiden (http://www.hs.fi/paivanlehti/24042014/t ... 8227249697).

Jutun kirjoittaja Lauri Seppälä siteeraa ravitsemusterapeutti Jan Verhoa. Juttu on lukemisen ja oppimisen arvoinen.

Kohdaltani asia on monien vuosien kuluessa kiteytynyt muotoon: "... hyvänlaatuiset eläinrasvat ml maitorasvat ja omakohtaisesti painopiste on oliiviöljyssä...". Läträystäkään ei ole tarvinnut suosittaa. Ajatuslisukkeena on sekin, että kun ravitsemustiede puhuu ensijaisesti rasvahapoista ja niiden laaduista, näen itse ison joukon oliiviöljyssä elimistön suojana toimivia mikroravinteita.

Odotan, että keskustelun (ohjeistuksen) painopiste siirtyy sokereihin, mistä on jo viitteitä havaittavissa.
Kun otetaan huomioon, kuinka suureksi ravinto-osuudeksi hiilihydraatit on suositettu ja se, että loppupeleissä elimistö käsittelee ne sokereina, on asintuntijoidenkin ilmaisut keskusteluissa kovin (lue aivan liian) vaisuja ja sokerin käytön perustelut (mm aivojen tarve - ikään kuin luonto/elimistö ei olisi osannut ratkaista asiaa ilman ravitsemusneuvoja) puhdasta kiertelyä. Tietämättömyyteen en usko vaikka onhan sekin mahdollista pitkän perinteen seurauksena.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 30 Huhti 2014 9:42

Saaristolaisen välittämä(t) tuoreet tutkimusviitteet toisaalla diabeteslääkityksen todellisesta merkityksestä taudin hoidossa provosoi vastaamaan. Siirrän kommenttini tännekin, jos se näin vapun aattona saisi edes jonkun kohtalotoverin pohtimaan tilaansa syvemmin ja vaihtoehtoja punniten / harkiten.


Suo siellä vetelä täällä.

Jos et hoida sokeritautia, taudin moninaisten (henkeä, liikuntakykyä, näkökykyä jne uhkaavien) komplikaatioiden riski lisääntyy taudin vaikeusasteen lisääntyessä.

Tilanne yleismaailmallisesti on se, että tyypin 2 diabetesta ei osata ehkäistä tai hoitaa (mm mainittu viimeisimmän käypähoitosuosituksen englantilaisessa käännöksessä). Lääkehoito on ensisijainen hoito. Ravitsemuksen mukaanottoa suositetaan, mutta se noudattaa "modernia ravitsemusoppia" eikä ota huomioon edes niitä kokemuksia, joilla pärjättiin kohtuullisesti vielä 1960-luvulla. T2D-potilaiden luottamus lääkityksen kaikkivoipaisuuteen on paljolti terveysammattilaisten työn tulosta: "syö mitä haluat ja sovita lääkitys syömisiisi".

Oma taistelu on nyt kokeiluvaiheessa, jossa olen lopettanut sen ainoankin (ja käytännössä ainoan riskittömän) lääkityksen (metformiini). Vuonna 1996 diagnosoidun kroonisen taudin (T2D) hoito on nyt siis täysin elitapakeskeistä. Tulokset ovat vähintäin tyydyttävät. Paastosokeri liikkuu tasossa 5.4 mmol/l hyvin stabiilina. "Pitkä sokeri" on tärkein (stadardimittausten lisäksi) seurannan väline tarkkailussa glykaatio-ilmiön kehittymisessä. Tarkkailen, sääteleekö lääkityksetön maksa sokerintuotantoa lääkittyä paremmin (siis spontaanisti).
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

lääkkeetön
Viestit: 36
Liittynyt: 13 Helmi 2013 14:45

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja lääkkeetön » 30 Huhti 2014 13:41

Onnea tohtorille kokeiluihin ja hauskaa Vappua!

Minä sain v.2012 D2-diagnoosin ja 2kk metformiinikokeilun jälkeen päätin jättää lääkkeet pois ja yrittää pärjätä ruokavalion muutoksella ja liikunnalla.(Lääkärin mielestä ei olisi ollut mahdollista pärjätä ilman lääkkeitä) Hyvin on mennyt, viime viikolla mitattu pitkäsokeri oli 37. Ns.sosiaaliset tilanteet ovat hankalia, kun ei aina kehtaisi kieltäytyä ottamasta emännän tarjoilujakaan. Ani harva ymmärtää vhh:n merkitystä diabeteksen osalta, tyrkytetään vain leivonnaisia ja sanotaan, että "kyllä sinä nyt tämän kerran voit ottaa" (entäs kun niitä kertoja tulee liian monta viikossa ja arvot nousee taivaisiin)

catharsis
Viestit: 67
Liittynyt: 27 Heinä 2011 12:38
Paikkakunta: Kotka

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja catharsis » 30 Huhti 2014 15:27

Kyseisissä vaikeissa tilanteissa olen kysynyt tyrkyttäjältä: Tarjoaisitko pähkinäallergiselle pähkinöitä tai juopolle viinaa? Diabetes kun itse asiassa on vain yliherkkyys hiilihydraateille... (insinöörin yksinkertaistus monimutkaisesta metabolisesta katastrofista)

Onnea päätökselle, tohtori Timo, oman diabetekseni olen melkein jo unohtanut, kun se ei vaivaa mitenkään. Seurailen hiilihydraattien saantiani nykyisin Ketonix-nimisellä uloshengitysanalysaattorilla, joka kertoo ketoosin voimakkuuden.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 05 Touko 2014 11:22

Erittäin mielenkiintoinen Hikikomorin havainto:

http://online.wsj.com/news/articles/SB1 ... ding_now_1

Rasvakammon historialliset taustat ovat mielenkiintoiset.
Kirjoittelin teemasta useampiosaisen jutun vajaat kymmenen vuotta sitten senaikaiselle vhh-palstalle, joka kärsi hyökkäyksistä ja toivutettiin isolla työllä (Saaristolainen). Tietenkin palautuksessa jäi korjaamatta merkkivirheet (omaa / Don Quijoten laiskuutta).
Liitin käsittelyyn Keysin yhteydet mm suomalaisiin (Karvonen, Puska) ja oppinsa Minnesotasta hakeneisiin suomalaistutkijoihin, jotka toteuttivat ns Pohjois-Karjala hankkeen n:o I 1960-luvun alussa. Paikka oli Ilomantsi ja luotiin myöhemmin poliittiseksi tutkimukseksi kehkeytyneen Pohjois-Karjala hankkeen n:o II tekniset edellytykset.
Pohjois-Karjala projektin tuloksilla hämätään, petetään ja huijataan edelleen tänäkin päivänä - ja kansa sairastaa. Pahinta on se, että tärkeä asiantuntijalaitos (THL) on toiminut koko vuosikymmenten vedätyksen vastaansanomattomana auktoriteettinä merkillisen korkeisiin virkoihin asiantuntijakaartina nousseiden (nostettujen) professorien säestämänä.

Ilahtuisin, jos joku vielä jaksaisi kaivaa esille historiallisen kirjoitukseni ja korjata tekstiepämukavuudet. Sisällöstä vastaan edelleen itse. Epäilen, että näillä vuosilla (>75) työ jää itseltäni tekemättä (edelleen laiska).
Yllälinkitetyn "Amerikan hesarin" artikkeli jäänee laadustaan huolimatta meidä "hesareiden" unohdusosioon. Siis ei niin, etteikö asioista Suomessakin olisi käsitelty. Totuus on pystytty kieltämään uskomattoman pitkän aikaa huolimatta tiedon kasvaneesta kulkunopudesta. Puuttuu hengen vapaus ja tiedon tulkinta on poliittisesti auktorisoitu.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

San Martino
Viestit: 5558
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja San Martino » 10 Touko 2014 9:06

Timo Kuusela kirjoitti:
Ilahtuisin, jos joku vielä jaksaisi kaivaa esille historiallisen kirjoitukseni ja korjata tekstiepämukavuudet. Sisällöstä vastaan edelleen itse. Epäilen, että näillä vuosilla (>75) työ jää itseltäni tekemättä (edelleen laiska).
Yllälinkitetyn "Amerikan hesarin" artikkeli jäänee laadustaan huolimatta meidä "hesareiden" unohdusosioon. Siis ei niin, etteikö asioista Suomessakin olisi käsitelty. Totuus on pystytty kieltämään uskomattoman pitkän aikaa huolimatta tiedon kasvaneesta kulkunopudesta. Puuttuu hengen vapaus ja tiedon tulkinta on poliittisesti auktorisoitu.

Timon pitkän artikkelin otsikko oli: Olemmeko umpikujassa?
...mutta se on hävinnyt maailmantuuliin! Onko jollain tallella kopiota siitä?

Otteita artikkelista korjaamattomassa muodossa

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 10 Touko 2014 10:25

Hienoa San, että yhteys toimii taas.

Aineen häviämättömyyden laki näyttää pätevän myös bittimaailmassa. Edes pahalla tahdolla ei saada kaikkea hävitetyksi. Fragmentteja jää aina jäljelle.
Kiitos San, kun olet niitä kaivellut päivänvaloon.

Asioita on pohdittu tiukasti ja monia näkökantoja esitellen täällä Suomen yliholhotussa kansalaisyhteiskunnassa jo paljon ennen maailmantason talouslehden hienoa totuustavoittelua (The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/news/articles/SB1 ... ding_now_1). Jospa sen kriittinen ja historiallista totuutta etsivä sanoma vaikuttaisi myös suomalaiseen suljettujen piirien muovaamaan ja aina vientituoteeksi asti nostetun metaboliasairauksien ajatusmalliin, suomalaiseen totuuteen.
Vielä en ole havainnut artikkelin arviointeja suurimmassa mediassamme (HeSa). Vaikenemisen periaate näyttää jatkuvan.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

San Martino
Viestit: 5558
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja San Martino » 11 Touko 2014 12:55

Palailen ylempänä esittämääni kysymykseen: Olemmeko umpikujassa? Voi olla, että Suomessa kuluu vielä vuosia ennen kuin asia myönnetään. Pitää vain totutella ajatukseen. Me olemme suurten kansanterveysongelmiemme (lihavuus, II sokeritauti ja sydän- ja verisuonitaudit) kanssa umpikujassa.

Eräs syy voi olla yksiin käsiin keskittynyt ongelmien ymmärrys ja tulkinta (professori, pääjohtaja Pekka Puska). Hyvin resurssoitu tutkimus tukee tarkoitusta. Valtion Ravitsemusneuvottelukunta määrittää suositukset ravitsemuksesta ja kentälle oikean tiedon jakavat Diabetesliitto ja Sydänliitto ilman kyseenalaistamista (kaikki mainitut tahot prof. Puskan ohjauksessa). Luonnollisesti elintarviketuotanto ja jatkojalostus pyrkivät hyödyntämään tilanteen maksimaalisesti.

Professori Puskan urakehitys on virallisen ansioluettelon mukaan mahtava. Se kutistaa vastavoimat. Se on yhden ihmisen suoritukseksi lähes mahdoton ja vastaan sanomaton.
Historia on lahjomatonta. Tapahtumat kyetään rekonstruoimaan melko luotettavasti niistä jääneiden jälkien avulla. Olisiko sotien jälkeisessä tutkimuksessa uudelleen avauksen paikka? Joku asiaan varmaan tarttuu, kun muutaman sairausnimikkeen vaikutus kansakunnan sairastuvuuteen on niin suuri. Pitäisi puuttua.

On kirjoitettu jo kirjoja, jotka pyrkivät vesittämään tavattoman tuotteliaan, satavuotiaaksi ahkeroineen elintapoja ja sairastuvuutta tutkineen pioneerin, professori Ancel Keysin elämäntyön. Hänkin oli messiaaninen vaikuttaja, näkijä ja puurtaja. Keysin näkemyksiin vaikuttivat viime maailmansodan kokemukset. Ne poikivat jatkotutkimusta. Hänellä oli myös poikkeuksellinen kyky verkostoitua osaajien kanssa ja hankkia tutkimusresursseja maailman laajuisesti. Mahdollisesta aikalaisvastustuksesta en tiedä.
Pitkäaikaisesta toimipaikastaan USA:n Minnesotassa hän loi alansa tutkimuksen Mekan. Tähän Mekkaan päätyi myös kourallinen suomalaisia nuoria tutkijoita, joita johdatteli meidän päässä professori Martti J. Karvonen. Itselläni on ollut onni tutustua heistä yhteen, Sven Punsariin, yhteisessä työpaikassa. Sven on hieno, vaatimaton, saavutuksillaan ylpeilemätön kardiologi ja ornitologi. Hän pyöräili kelistä tai vuodenajasta välittämättä kiinnostavien lintuhavaintojen perässä. Yhtä asiaa ihmettelin. Jo raskaat hoidot omakohtaisesti kokenut kardiologi pössytteli pershenkosia kuin korsteeni.

Suomalaiset muodostivat erikoislääkärien pienen joukon, joka paitsi pystyi tuottamaan suunnitelmien vaatimia sillä hetkellä puuttuvia tutkimusvälineitä ja -menetelmiä myös suorittamaan Suomessa tapahtuvaa kenttätyötä. Ancel Keysin organisoimat kansainväliset tutkimusryhmät pystyivät hienoon yhteistyöhön, mikä näkyy tutkimustulosten yhteisissä julkaisuissa. Suuri onkin se julkaisujen joukko, jossa kirjoittajina ovat muiden muassa Martti J. Karvonen ja Sven Punsar (ja muutama muu suomalainen).
Haasteeseen nähden pienen joukon ylevä tavoite oli kartoittaa ne elämään ja elintapoihin liittyvät riskitekijät, joiden seurauksena sairastutaan ja kuollaan sydän- ja verisuonitauteihin. Haaste oli tietenkin valtava. Taitaa kuitenkin edelleen päteä se totuus, että pieni mutta määrätietoinen joukko tekee ihmeitä. Suurissa ja raskaissa organisaatioissa itse asia usein tahtoo hukkua ja järjestelmä elää omaa elämäänsä.
Kesällä 1964 tämä suomalaisten tutkijapioneerien joukko tutki perusteellisesti ja uusimman senaikaisen tieteen keinoilla n 800 Ilomantsin asukasta. Martti J. Karvonen on Nurmeksen rovastin poika, joten alue oli ennestään tuttua.

Vasta vuonna 1972 käynnistyi varsinainen professori Pekka Puskan nimeen liitetty Pohjois-Karjala Projekti. Sen hedelmistä Puska väitteli tohtoriksi 1974.
Haluaisin nimetä 1960-luvun tutkijapioneerien aloittaman työn Pohjois-Karjala Projektiksi I. Sitä ei juuri ole näkynyt suomalaisessa julkisuudessa ja etenkin nykypolvelle se on vieras. Toivoisin jonkun tarttuvan teemaan. Sodanjälkeisellä tutkimuksella on vielä eläviä todistajia.

Tähän on hyvä lopettaa historiallinen tausta. Vaikka ole elänyt samaa aikaa työn merkeissä, tarkkaa seurantaa en ole harrastanut. Omiakin haasteita oli. Kudelma on näinollen epätarkka ja valitan puutteita/virheitä.
Toivon voivani yhdistää jatkossa historian nykypäivään ja pohtia mahdollisia virhearviointeja.
Kaikkein toivottavin olisi vielä elävien pioneeritutkijoiden tieteellinen testamentti. Sen uskon olevan pitkän elämän ja tutkijanuran kiteytymä, jossa eivät inhimilliset puutteet tai muut vaikuttimet enää ole tärkeitä

Timo Kuusela
(2008)

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 11 Touko 2014 13:20

Kiitos San!
Nyt ainakin ääkköset on korjattu ja kysymysmerkit vaihdettu kirjainmerkeiksi.
Joku vielä muisteluttaa alkuperäisen jutun aikataulussa. Tiekkarit ja ohjelmat ovat vaihtuneet. Vanhoja ulkoisia kiintolevyjä vielä on. Ei vain millään viitsisi kaivella, kun joka hetki pyörii jotakin mielenkiintoisempaa tekemistä ja luettavassakin riittää.
Pääasia on se, että asioita on noteerattu ja mielipiteet tuotu kiinnostuneiden saataville. Mitään todellista sitävastoin ei ole tapahtunut niiden toimesta, joiden pitäisi toimia. En nimittäin laske miksikään jatkuvaa toimimattomien ajatusten toistamista pelkomomentilla terästäen ja julkisessa mediassa levittäen koko ns. auktoriteetin voimalla.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: Uskottavuuden aste?

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 16 Touko 2014 11:41

Lääkärilehti tänään (16.06.-14)


Diabetesepidemia on vielä ehkäistävissä

Harvan kroonisen sairauden ehkäisy on osoitettu mahdolliseksi yhtä vakuuttavasti kuin tyypin 2 diabeteksen. Tiedon perusteella on toimittava nyt ja varmistettava sairauksien ehkäisyn asema sote-alueita rahoitettaessa.

Harvan taudin esiintyvyydessä on tapahtunut niin nopeita muutoksia kuin tyypin 2 diabeteksen kohdalla on tapahtunut. 1970-luvulla diabeetikoita arveltiin Suomessa olevan 76 000, mukaan lukien myös tyypin 1 diabetesta sairastavat. Nyt tunnistettuja diabeetikoita on noin 300 000, ja lisäksi 200 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. Tyypin 2 diabetes kehittyy vähitellen vuosien kuluessa, ja sitä edeltävät lieväasteisemmat sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, joita on mahdollisuus seuloa.

Kansainvälisissä tilastoissa Suomi sijoittuu yleisyysjakauman keskivaiheille. Tauti yleistyy räjähdysmäisesti erityisesti kehittyvissä maissa, kun "moderni" elämäntapa valtaa alaa. Vuonna 2030 diabeetikoita arvioidaan olevan maailmassa jo yli 550 miljoonaa, kun heitä nyt on runsaat 350 miljoonaa.

Tyypin 2 diabeteksen perussyitä on tutkittu intensiivisesti. Vaikka diabetes sinänsä ei ole perinnöllinen, alttius tautiin periytyy. Tällä hetkellä tunnetut geenivaihtelut ja -muunnokset selittävät kuitenkin vain 10-15 % tautiriskistä. Elintavat lopulta valtaosin määräävät, kuka sairastuu ja missä elämänvaiheessa. Väestötasolla lihavuuden yleistyminen kulkee käsi kädessä tyypin 2 diabeteksen yleistymisen kanssa. Tyypin 2 diabeteksen kaksi biologista perushäiriötä ovat insuliinin erityksen häiriö haimassa ja insuliinin huonontunut teho elimistössä. Insuliinin tehottomuus kytkeytyy tyypin 2 diabeteksen keskeisiin riskeihin: lihomiseen, vähäiseen liikuntaan ja epäterveelliseen ruokavalioon.

Valmiudet ja kiinnostus ratkaisevat

Liitännäissairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, munuaistauti ja silmänpohjan näkökykyä heikentävät muutokset, tekevät diabeteksen erityisen vakavaksi. Diabetes altistaa myös eräille syöville ja dementialle. Tauti lisäsairauksineen on kallis yhteiskunnalle. Diabetes liitännäissairauksineen lohkaisee jo nyt 10-15 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista.

Suomessa herättiin jo 1990-luvun alussa selvittämään tieteellisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn mahdollisuuksia. Suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus (DPS) osoitti ensimmäisenä maailmassa, että tautiriski puolittuu elintapaohjauksella, jonka tavoitteena on terveellinen, yleisten suositusten mukainen ruokavalio, 4 tuntia kohtuullisen rasittavaa liikuntaa (esimerkiksi reipasta kävelyä) viikossa ja vähintään 5 % painonpudotus. Ehkäisyn teho ei ollut riippuvainen taudin riskigeeneistä, ja elintapaohjauksen vaikutukset ovat säilyneet jopa ällistyttävän hyvin yli 10 vuotta varsinaisen tutkimuksen loputtua. Tulokset on toistettu lähes identtisin tuloksin useassa riippumattomassa tutkimuksessa eri puolilla maailmaa.

2000-luvun alun Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon monivuotinen kehittämisohjelma ja sen viidessä sairaanhoitopiirissä toteutettu toimeenpanohanke D2D osoittivat, että taudin ehkäisy on mahdollista myös perusterveydenhuollossa. Samalla D2D osoitti ne suuret erot, mitkä Suomessa vallitsevat perusterveydenhuollossa ja työterveydenhuollossa mahdollisuuksissa, valmiuksissa, mutta myös halussa ja kiinnostuksessa panostaa kroonisten sairauksien ehkäisyyn.

Sote luo mahdollisuuden vaikuttaa

Harvan kroonisen sairauden ehkäisy on osoitettu mahdolliseksi yhtä vakuuttavasti kuin tyypin 2 diabeteksen. Taudin ehkäisy on myös kustannustehokasta. Miksi tämä tieto ei tavoita terveydenhuollon päättäjiä ja vastuutahoja?

Kampanjat ja julisteet eivät riitä, vaan tarvitaan toimintaa, joka tavoittaa väestön. Viime aikoina julkisuudessa on korostettu tyypin 2 diabeteksen periytyvyyttä, ja toisaalta sitä, että harvoilla meistä voi olla jopa geeniperimä, joka suojaa diabetekselta. Tärkeää on nostaa esiin taudin ehkäisyn mahdollisuudet niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja painonhallinta ovat tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn avaimia. Samoilla keinoilla vähennetään myös muiden kroonisten sairauksien riskiä.

Kun sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja sen rahoitusta uusitaan, merkittävien kansantautien ehkäisy tulee nostaa uudelleen arvoonsa. Terveydenhuollon kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi panostamalla tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn nyt.

Rahoituksen suuntaamisessa tuleville sote-alueille on mahdollisuus käyttää elementtejä, jotka kannustavat sairauksien ehkäisyyn. Terveydenhuollon on myös pyrittävä entistä aktiivisempaan yhteistyöhön niiden muiden toimijoiden kanssa, joita tarvitaan terveellisten elintapojen edistämisessä.

Matti Uusitupa
LKT, emeritusprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Jaana Lindström
FT, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jaakko Tuomilehto
LKT, VTK, emeritusprofessori, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Oma totuuteni on, että diabetes on sokeritauti. Se on myös metabolisen oireyhtymän (MetS) yksi päätetapahtuma. Elimistön sokeritasapainon säätely on erinomaisen tarkkaa puuhaa.
Juho Raito kertoo väitöskirjassaan, että isolla joukolla (mediaani 50%) nuorehkoilla keski-ikäisillä tarkoin terveyden puolesta seuratuilla aikuisilla esiintyi MetS:n varhaisoireita (vyötärönympärys↑, verenpaine↑, verensokeri↑). Moni näistä tulee sairastumaan tyypin 2 diabetekseen. Tutkimusjoukko on ohjattu erittäin terveystietoiseksi. Pohjois-Karjala tutkimuksen ydinalueella T2D on huomattavasti yleisempää kuin vertailualueilla (30%). Suitsutetun DPS-tutkimuksen tulon nihistyi, kun tuore suuria amerikkalaistutkimus jouduttiin lopettamaan ennenaikaisesti aktiiviryhmässä esiintyneiden lisääntyneiden kuolemien vuoksi. Aineistokin oli kymmenkertainen ja seuranta-aika nelinkertainen. En viitsi kommentoida suitsutettua DEHKOA. Se siitä.
Kansaa pidetään tyhmänä ja sitä on jymäytetty oikein olan takaa.
Kaalimaan vartijapukit luetellaan jutun alla. Heillä, nyt paljolti eläkkeellä, on suurin vastuu tapahtumista ja Amerikka-syntyisten ravitsemussuositusten propagoinnista. Joukon uskottavuus on 0.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

sienestäjä
Viestit: 433
Liittynyt: 13 Marras 2010 17:10
Paikkakunta: Lahti

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja sienestäjä » 16 Touko 2014 11:56

Lisää eufemismejä: skitso, hullu, pöpi vaikeastimasentunut, kaksisuuntainen häiriö = kaikki samaan läjään mielenterveyskuntoutujiksi. Entäs kroonikko, kävisikö pysyväisluonteinen mielenterveyskuntoutuja? Niin, ja niitä sairaaksi itsensä kaikenlaisilla kuvittelevia nimikkeillä käveleviä luulotautisia riittää

Avatar
Saaristolainen
Site Admin
Viestit: 3377
Liittynyt: 24 Loka 2008 23:36
Paikkakunta: Ii
Viesti:

Re: NÄHTYÄ JA KUULTUA VUONNA 2014

ViestiKirjoittaja Saaristolainen » 16 Touko 2014 17:14

Eihän tuossa emeritusprofessorien jutussa kerrottu tarkkaan, mikä ruokavalio on terveellinen.

Kuuntelin äsken kolme Diabetessummitin esitelmää. Siellä kerrottiin esimerkiksi (David Perlmutter), että Alzheimer pääsee alulle jo kun paastoverensokeri on normaalialueen yläosassa... ja kaikki esitelmöitsijät ovat sitä mieltä, että paras ruokavalio on vähähiilihydraattinen!


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa

cron