Sivu 1/1

Kannabis ja sen haitat

Lähetetty: 30 Touko 2019 9:52
Kirjoittaja Kalakukko
HS: Päivän lehti 30.5.2019 Tanja Vasama HS

Tutkimus: Kannabiksen käyttö teininä on yhteydessä huonompaan muistiin, itse­säätelyyn ja päättely­kykyyn
Murrosikä on aivojen kypsymisen kannalta kriittistä aikaa.
Kannabiksen käyttö vaikuttaa enemmän poikien kuin tyttöjen muistitoimintoihin, kanadalaistutkijat havaitsivat.

KANNABIKSEN käyttö teini-iässä on yhteydessä muistin, päättelykyvyn ja itsehillinnän heikentymiseen. Muistitoiminnot heikentyvät erityisesti pojilla, tuore kanadalaistutkimus kertoo. Sen sijaan alkoholilla ei ole samanlaisia vaikutuksia teini-ikäisten aivoihin. Montrealin yliopiston psykiatrian professori Patricia Conrod esitteli johtamansa tutkimuksen tuloksia viikonloppuna neurotieteiden konferenssissa Kanadassa. (Yhteenveto on linkissä olevan ohjelman sivulla 44.) Suuri osa tuloksista julkaistiin jo viime lokakuussa American Journal of Psychiatry -tiedelehdessä.
Murrosiässä kehittyvät juuri ne aivojen alueet, jotka ovat alttiita kannabiksen vaikutuksille.

CONROD kollegoineen tutki kannabiksen ja alkoholin käytön vaikutuksia teini-ikäisten nuorten kognitiivisiin toimintoihin.
Murrosikä on aivojen kypsymisen kannalta kriittistä aikaa. Erityisesti silloin kehittyvät juuri ne alueet, jotka ovat alttiita kannabiksen vaikutuksille.
Jo pitkään on tiedetty, että kannabiksen käyttö murrosiässä on yhteydessä skitsofreniariskiin.

TUTKIMUKSEEN osallistui 3 826 nuorta Suur-Montrealin alueelta. Nuoret olivat tutkimuksen alkaessa seitsemäsluokkalaisia ja heidän keskimääräinen ikänsä oli 12,7 vuotta. Tyttöjä oli 47 prosenttia. Nuoret tulivat 31:stä eri yläkoulusta ja edustivat viittä prosenttia koko Suur-Montrealin alueen seitsemäsluokkalaisista. Nuoria tutkittiin neljän vuoden ajan. Heidän kognitiivisia taitojaan arvioitiin tietokoneilla tehdyillä testeillä neljästi. Samalla oppilaat vastasivat kyselyyn alkoholin ja kannabiksen käytöstään.

KUN JONKUN tutkimukseen osallistuneen nuoren kannabiksen käyttö lisääntyi jonakin vuonna, hänen tuloksensa heikentyivät muistamista ja päättelykykyä mittaavissa testeissä samana vuonna. Se ei riippunut alkoholin käytön muutoksista. ”Kannabiksella saattaa olla pidempiaikaisia vaikutuksia kuin alkoholilla.” Lisäksi kannabiksen käyttö oli yhteydessä pysyvämpiin neurotoksisiin muutoksiin, jotka koskivat työmuistia ja oman käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyä.

Työmuisti sekä itsesäätelyyn ja itsehillintään liittyvä niin sanottu inhibitorinen kontrolli olivat heikentyneet myös vuotta myöhemmin.
”Alkoholin käyttö ei ollut yhteydessä näiden kognitiivisten taitojen heikentymiseen. Se viittaa siihen, että kannabiksella saattaa olla pidempiaikaisia vaikutuksia kuin alkoholilla”, Kanadan neurotieteiden yhdistyksen tiedote tiivistää tulokset.

AIEMMASSA murrosikäisiin keskittyneessä pitkittäistutkimuksessa on havaittu, että varhain alkanut ja jatkuva kannabiksen käyttö vaikuttaa toiminnanohjaukseen, päätöksentekoon ja kielelliseen älykkyyteen. Aiemmin vaikutuksia on verrattu kontrolloidussa tutkimuksessa niihin teini-ikäisiin, jotka eivät käyttäneet kannabista. Conrod kollegoineen on verrannut vaikutuksia myös alkoholin vaikutuksiin.
Mies poltteli marihuanaa viime lokakuussa Vancouverissa sen jälkeen, kun Kanada oli laillistanut kannabiksen käytön.

TUTKIMUSRYHMÄN uusin löydös on se, että kannabiksen käytöllä oli suurempia vaikutuksia poikien muistitoimintoihin kuin tyttöjen.
Sen sijaan oman käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä ei havaittu sukupuoliin liittyviä eroja. Sekä tytöillä että pojilla itsesäätely oli heikentynyt.
Tuoreimpia löydöksiä ei ole toistaiseksi julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

NOIN viideosa kanadalaisista 15–19-vuotiasta käyttää kannabista. Kanadalaisnuorten käyttö on maailman kärkitasoa. Kanada laillisti kannabiksen viime vuonna ensimmäisenä länsimaana ja toisena maana maailmassa. Kanadalaistutkijat huomauttavat, että kannabiksen käyttö ei ollut tutkitussa ryhmässä kovin yleistä, mutta analyysissä pystyttiin silti erottelemaan tiedonhallinnan muutoksia. Ne olivat merkittäviä silloinkin, kun kannabiksen käyttö lisääntyi vähän. Neljäntenä tutkimusvuotena tutkimusryhmässä oli jo 76 nuorta, jotka käyttivät kannabista päivittäin.

Kannabiksen käyttö on lähtenyt kasvuun Suomessa 2010-luvun puolivälissä.
SUOMALAISISTA 15–16-vuotiaista suomalaisista koululaisista 8 prosenttia on kokeillut kannabista ainakin kerran, kertoo vuonna 2015 tehty eurooppalaisten koululaisten päihteiden käyttöä kartoittanut tutkimus. Vastaava Euroopan maiden keskiarvo oli 16 prosenttia.
Kannabista on elämänsä aikana kokeillut noin 700 000 suomalaista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot kertovat. Käyttö on lähtenyt kasvuun 2010-luvun puolivälissä. Kannabista käyttävät THL:n mukaan eniten 25–34-vuotiaat. Säännöllisesti kannabista käyttävien teini-ikäisten ja nuorten aikuisten kielellinen oppimiskyky parani, kun he pitivät huumeen käytössä kuukauden tauon.

AIEMMISSA tutkimuksissa ja niistä tehdyissä meta-analyyseissä on havaittu, että välittömien vaikutusten lisäksi myös alkoholin suurkulutus on yhteydessä heikentyneeseen oppimiskykyyn, päätöksentekokykyyn ja kognitiivisiin toimintoihin kuten akateemiseen menestykseen.
Tutkimusten mukaan jotkin taidot kuten käsittelynopeus, muistaminen ja huomiokyky näyttävät elpyvän, kun alkoholin tai kannabiksen käyttö vähenee, mutta osa päihteiden vaikutuksista näyttäisi olevan pysyviä.

Säännöllisesti kannabista käyttävien teini-ikäisten ja nuorten aikuisten kielellinen oppimiskyky parani, kun he pitivät huumeen käytössä kuukauden tauon, viime syksynä julkaistu amerikkalaistutkimus kertoo.

Kommentti: Itse uskon vahvasti siihen, että kaikkien huumaavien aineitten käyttö on riippuvainen soitetusta nyky"musiikista". Kakofonisesta metelistä selviytyäkseen on lähes pakko käyttää jotain ainetta.
Joskus on sanottu , että soiton taidon tason voi piilottaa äänen volyymillä. Sinfoniaorkesterit selviävät mainiosti pianissimo-tasollakin. Irokeesikampaukset ja kasvomaalaukset hakaneuloineen ja asustekettinkineen auttavat kannabiksen ohella nuorisomusiikin syvällisen sanoman ymmärtämiseen. Ilmeisinä käyttäjinä tuntuvat olevan myös nykyajan "runosepot", joiden teksti sisältää pelkkää ölinää tai pari kolme sanaaja, joita toistetaan kuin idiootit ikään. "Musiikki" todellakin kaukana siitä, mitä saatat ja voit hyräillä vaikkapa töihin pyöräillessä. Ei ole tartuntakohtaa, ei sanoituksessa, ei melodiassakaan.

Kannabiksen käyttö tulee sijoittaa tähän kehyskuvaan.