Neuropsykiatriaa

Matti Tolonen on laillistettu lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti. Hänet tunnetaan yhtenä Suomen luontaislääketieteen uranuurtajista.

Valvoja: Matti Tolonen

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 28 Touko 2022 13:52

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (Bipo) ja ravintolisät

Noin yksi prosentti aikuisista sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä; se tekee Suomessa noin 50 000 henkilöä. Näillä potilailla on usein epäterveet elintavat ja useita samanaikaisia sairauksia. Useiden tutkimusten mukaan ruokavaliolla ja ravintolisillä voidaan parantaa potilaan oireita, vointia ja elämänlaatua. Ensimmäisen positiivisen kalaöljytutkimuksen kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä julkaisi New Yorkin yliopiston psykiatrian professori Andrew L. Stollin työryhmä jo vuonna 1999. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, että kollegat nauroivat hänelle, kun hän alkoi hoitaa bipoaarista tautia kalaöljyllä. Kollegat saivat pitkän nenän, kun kalaöljy osoittautuikin tehokkaaksi ja turvalliseksi.

Yhdysvaltalaiset, kanadalaiset, brasilialaiset ja australialaiset psykiatrian klinikat ovat nyt julkaisseet hienon katsauksen ravintotekijöiden merkityksestä tämän taudin hoidossa. Tutkijat kävivät läpi syyskuuhun 2021 menessä julkaisut tutkimukset PubMed- ja Cochrane Librarysta ja tarkistivat vielä käsin mahdolliset katveeseen jääneet tutkimukset. Yhteensä löytyi 986 tutkimusta, joista lopulliseen analyysin kelpuutettiin 60.

Havainnoivia tutkimuksia oli 33, jotka käsittelivät rasvahappoja, makro- ja mikroravintotekijöitä sekä erityisruokia. 27 interventiotutkimusta käsitteli rasvahappoja, mikronutrientteja ja N-asetyylikysteiiniä (NAC).

Omega-3-rasvahapot lievensivät oireita, samoin kala- ja meriruoka, foolihappo, sinkki, ubikinoni ja probiootit. Kaiken kaikkiaan tutkimukset osoittivat ravintotekijöillä olevan tärkeä merkitys bipolaarisen mielialahäiriön hoidossa. Ravintotekijät vähentävät myös potilaiden metabolisten sairauksien riskiä ja lieventävät niiden kulkua, päättelevät psykiatrit

Gabriel FC, Oliveira M, Martella BM, et al. Nutrition and bipolar disorder: a systematic review. Nutritional Neuroscience. 2022 May 24:1-15.

Kommentti

Lontoon psykiatrian tutkimuslaitoksen (Institute of Psychiatry) mukaan E-EPA-kalaöljy (2 g/vrk) on tehokas ja turvallinen hoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Frangou ym. 2006). USA:ssa Harvardin yliopiston psykiatrian professori David Mischoulon suosittaa yliopiston sivustolla mielialahäiriöiden hoitoon joko EPAa yksin (E-EPA) tai EPA+DHA-yhdistelmää 0,5 - 1 grammaa tai jopa 6-10 grammaa päivässä. Suomalaisissa käypä hoito -suosituksissa ei puhuta mitään kalaöljystä tai muista ravintotekijöitä. Lääketeollisuus lahjoo ohjeita laativia lääkäreitä.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 09 Kesä 2022 16:29

Berberiini: Lupaava hoito hermostoa rappeuttaviin sairauksiin

Berberiini on ollut käytössä luonnonlääkkeenä jo yli 3000 vuotta. Viime vuosikymmeninä sitä on tutkittu nykyaikaisin menetelmin valtavasti niin idässä kuin lännessä. Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa berberiinistä on julkaistu yli 7000 tutkimusta. Uusin julkaisu käsittelee berberiinin hyötyjä hermostoa rappeuttavissa (neurodegeneratiivisissa) sairauksissa, kuten Alzheimerin, Parkinsonin, ym. kroonisissa hermoston sairauksissa. Niissä vallitsee vapaiden radikaalien aiheuttama ja ylläpitämä hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdustila, joita kumpaakin berberiini ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa. Berberiini parantaa elimistön antioksidanttikapasiteettia lisäämällä glutationi- ja superoksidisimutaasientsyymien aktiivisuutta. Berberiini ehkäisee hermosolujen apoptoosia eli ohjelmoitua kuolemaa.

Kuvio 1 tiivistää berberiinin tunnetut biokemialliset ja farmakologiset vaikutusmekanismit, jotka selittävät sen laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Berberiinistä on tällä foorumilla erillinen viestiketju.

Cheng Z, Kang C, Che S, et al. Berberine: A Promising Treatment for Neurodegenerative Diseases. Frontiers in Pharmacology. 2022 May 20;13:845591.

Iranilaisetkin tutkijat suosittavat uudessa katsauksessaan berberiiniä Parkinsonin taudin hoitoon.

Kommentti

Karnosiinista julkaistiin vastikään vastaavanlainen kirjallisuukatsaus, joka osoitti karnosiinin olevan erinomainen ravintolisä neurodegeneratiivisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Valencian yliopiston tutkijat suosittavat karnosiinia Alzheimerin ja Parkinsonin tautien sekä ikääntymiseen liittyvän hermoston rappeuman ehkäisyyn ja hoitoon. Ravintolisillä voidaan siis vaikuttaa suotuisasti mm. hermostoa rappeuttavien kroonisten, etenevien sairauksien hoitoon.

Solana-Manrique C, Sanz FJ, Martínez-Carrión G, Paricio N. Antioxidant and Neuroprotective Effects of Carnosine: Therapeutic Implications in Neurodegenerative Diseases. Antioxidants (Basel). 2022 Apr 26;11(5):848.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 13 Kesä 2022 12:53

Berberiini parantaa Parkinsonin tautia (PD) sairastavien suolistoflooraa

Tähän sairaalassa tehtyyn tutkimukseen valittiin 68 Parkinsonin tautia sairastavaa aikuista (taulukko 1), joista puolet sai kolme kuukautta berberiinihydrokloridia ja puolet lumetta. Kaikki saivat myös tavanomaista käypää hoitoa. Heistä tutkittiin tulehdussytokiineja, IL-8, IL-6 ja TNF-α. Lisäksi tutkittiin ulosteen bakteerikannan 16S rRNA-geenien sekventointi, jolla oli tarkoitus tutkia suolistofolooran jakaumista. Berberiinihoito vähensi tulehdussytokiineja (IL-8, IL-6 ja TNF-α); ero verokkiryhmään oli merkitsevä (P < 0.05) (taulukko 2). Suolistoflooran indeksit (Chao, Ace ja Shannon) olivat suurempia ja Simpon-indeksi oli pienempi berberiiniryhmässä (P < 0.05) (taulukko 3 ja kuvio 1). Tutkimuksen lopussa berberiiniryhmän suoliston flooran koostumus oli muuttunut erilaiseksi kuin verrokkien.

"Berberiinihydrokloridi voi parantaa PD-potilaiden suolistoflooraa ja vaimentaa tulehdustekijöitä", päättelevät tutkijat.

Li J, Meng P, Zhang J, He M. Effect of Berberine Hydrochloride on the Diversity of Intestinal Flora in Parkinson's Disease Patients. Contrast Media & Molecular Imaging. 2022 May 30;2022:8381870.

Kommentti

Tutkimus tukee yhtäältä edellä uutisoimaani kirjallisuuskatsausta, jonka mukaan berberiinistä voi olla hyötyä Parkinsonin taudin hoidossa, ja toisalta se vahvistaa käsitystä, että monet berberiinin hyvät terveysvaikutukset välittyvät suolistoflooran kautta. Suomessa on arviolta noin 16 000 Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä.

Berberiini hillitsee myös paksu- ja peräsuolisyöpiä muuttamalla suoliston flooraa, ilmenee uudesta tutkimuksesta.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 13 Loka 2022 17:33

Monivitamiinit säilyttävät ja parantavat ikääntyvien kognitiivisia taitoja

Nyt taitaa monen lääkärin, ravitsemustieteilijän ja terveystoimittajan aamukahvi mennä väärään kurkkuun. Gerontologian professori Laura D. Bakerin johtama kliininen kaksoissokkotutkimus Cosmos Mind osoittaa, että monivitamiinivalmisteiden käyttö ruuan lisänä auttaa ikääntyviä ihmisiä säilyttämään ja joka parantamaan kognitiivisia taitojaan kuten muistia ja "hoksottimia". Monivitamiinhin käyttö ehkäisee jopa 60 % muistin heikkenemisestä. Tulokset yllättivät tutkijat, jotka eivät olisi koskaan uskoneet vitamiinien tällaisiin vaikutuksiin, sanoo professori Baker Mednewsille.

Tutkimukseen osallistui yli 2200 yli 65-vuotiasta henkilöä kolmen vuoden ajan. Heille tehtiin alussa ja vuoden välein muistia ja muita kognitiivisia taitoja mittaavia testejä. Kokeessa testattiin myös kaakaon mahdollisia vaikutuksia henkisiin toimintoihin, mutta niitä ei havaittu. Vain monivitamiinit olivat kliinisesti tehokkaita. Tutkimuksen kulkukaavio. Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Alzheimers and Dementia).

MedScape Medical News: Vitamins or Cocoa: Which Preserves Cognition?

Laura D. Baker, Joann E. Manson, Stephen R. Rapp, et al. Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial. Alzheimers and dementia. 2022:14 Sept

Kommentti

Tuhannet pätevät tutkimukset tiedelehdissä osoittavat, että ravintolisien vastustajat ovat väärässä. He ovat aiheuttaneet valtavan karhunpalveluksen kansanterveydelle ja -taloudelle. Valtamedia (mm. Helsingin Sanomat) syyllistyy valheellisen tiedon levitykseen (kuin Putin Venäjällä).
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 22 Loka 2022 10:56

MS-tauti ja ravintolisät

Multippeliskelroosi (MS-tauti) on parantumaton keskushermoston tulehdustila, jossa hermojen myeliinitupeissa ja aksoneissa vallitsee krooninen tulehdus, joka johtaa hermojen rappeutumiseen. MS-tautia sairastaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa ja Suomessa lähes 10 000 henkilöä. Vuosittain Suomessa todetaan noin 200-300 uutta tapausta. Vaikka taudin etiologia (syy) ei ole vielä täysin selvillä, on ravintotekijöillä tärkeä merkitys sen hoidossa.

Puolalaiset tutkijat (joista toinen on neurologi) suosittavat lääkärilehdessä ravintolisiä MS-tautia sairastaville. Erityisesti he mainitsevat A-, B-, E- ja D-vitamiinit, ubikinonin. glutationin, kversetiinin, resveratrolin ja kurkumiinin. Nämä aineet vaimentavat hapetusstressiä (antioksidanttivaikutus) ja kroonista matala-asteista tulehdusta, jotka mylläävät MS-taudissa. Potilaat eivät saa näitä aineita riittävästi pelkästään ruuasta, minkä vuoksi nitä kannattaa nauttia myös ruuan lisänä.

Carbogno-Barnabe V, Łabuz-Roszak B. The role of diet in multiple sclerosis. Wiad Lek. 2022;75(9 pt 1):2131-2135. Free Full Text

Kommentti

Turun yliopiston neurologit ovat julkaisseet hyviä hoitotuloksia suurilla D-vitaminiannoksilla. Monet MS-potilaani ovat antaneet hyvää palautetta ravintolisistä. Suosittelen ottamaan yhtaikaa useaita ravintolisiä, sillä ne vahvistavat toistensa vaikutuksia. Viranomaissuositusten mukaiset päiväannokset ovat potilaille aivan liian pieniä (ne eivät ole tarkoitettuja sairauksien hoitoon vaan ehkäisemään perinteisiä puutostauteja).
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 18 Marras 2022 13:55

K2-vitamiini ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Yli 70 vuotta sitten tanskalainen fysiologi ja biokemisti Henrik Dam löysi K-vitamiinin, mistä hänelle myönnettiin 1943 Nobelin palkinto. K-vitamiini osallistuu veren hyytymiseen (koagulation, siitä K-kirjain)

Viime vuosina tutkimukset ovat osoittaneet, että K2-vitamiinilla on useita pleiotrooppisia vaikutuksia terveyteen, erityisesti taudeissa, jotka vahingoittavat hermostoa ja aivoja, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudit sekiä MS-tauti. Nyt tiedämme, että K2-vitamiini ehkäisee solukuolemaa (apoptoosia), hapetusstressiä, kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) ja hermosolujen mikroglian aktivoitumista. K2 suojaa kognitiivisia toimintoja ja ehkäisee α-synukleiinin fibriilisaatiota Parkinsonin taudissa. [K2-vitamiinin terapeuttinen turvallinen päiväannos on 300-400 µg.]

Emekli-Alturfan E, Alturfan AA. The emerging relationship between vitamin K and neurodegenerative diseases: a review of current evidence. Molecular Biology Reports. 2022 Nov 3.

Keywords: Alzheimer’s disease; Neurodegenerative disease; Parkinson’s disease; Vitamin K.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 15 Joulu 2022 14:01

Meta-analyysi: Antioksidantteja masennuksen hoitoon

Uudet kliiniset tutkimukset puoltavat antioksidanttien käyttöä masennuksen ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa, kirjoittavat kiinalaiset tutkijat meta-analyysissaan. He kävivät läpi otsikon aiheesta julkaistuja kliinisiä satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia PubMed-, Medline-, Scopus- ja Web of Science- tietokannoista. Niissä verrattiin antioksidantteja saaneita ja ilman niitä olleita masennus- ja ahdistuspotilaita toisiinsa.

Sekä masennusta että ahdistusta paransivat seuraavat ravintolisät: 22 tutkimusta kivennäis- ja hivenaineista: magnesium (8 tutkimusta), seleeni (4 tutkimusta), sinkki (9 tutkimusta), ubikinoni (5 tutkimusta), luonnonkasvien karotenoidi, tee ja kahvi (p < 0.00001). Analyysejä tehtiin myös maakohtaisesti, ja tulokset olivat niissäkin tilastollisesti merkittävät. Antioksidanttien parantava vaikutus perustuu vapaiden happiradikaalien aiheuttaman hapetusstressin sekä kroonisen matala-asteisen inflammaation ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen. Berberiini ja ubikinoni korjaavat myös mitokondrioiden vaurioita ja lisäävät terveiden mitokondrioiden uudismuodostusta (biogeneesiä) soluissa, mikä antaa potilaalle lisää fyysistä ja henkistä energiaa.

Toisen, 115 tutkimusta käsittäneen meta-analyysin mukaanmasennus potilailla on terveisiin verrattua suurentunut hapetusstressi ja sitä osoittavvien merkkiaineiden pitoisuus veressä.

Päätelmät: Antioksidanttien nauttiminen korreloi ahdistuksen ja masennuksen paranemiseen. Tutkimukset puoltavat antioksidanttien käyttöä käyvän hoidon (psyykenlääkkeiden ja terapioiden) täydennyksenä.

Wang H, Jin M, Xie M, et al. Protective role of antioxidant supplementation for depression and anxiety: A meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Affective Disorders. 2022 Nov 25;323:264-279.

Kommentti

Mielenkiintoista, että tällainen meta-analyysi on julkaistu arvostetussa psykiatrien lehdessä, ja tulokset osoittavat antioksidanttien edistävän paranemista. Itse olisin kaivannut berberiinin, D-vitamiinin, E-EPAn ja karnosiinin ottamista mukaan analyysiin, koska niillä on yksittäisissä tutkimuksissa ja käytännön kokemuksissa todettu parantava vaikutus. Mutta ilman niitäkin julkaisu on huomion arvoinen, sillä monet psykiatrit (poikkeuksiakin toki on) ovat suhtautuneet nihkeästi ja vähättelevästi ravintolisiin. Toivottavasti he nyt huomaavat, että niitä käyttämällä voidaan saada parempia hoitotuloksia.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 26 Helmi 2023 18:01

Lastenpsykiatrista täydentävää ravintolisähoitoa tutkittu Espanjassa, Britanniassa ja USA:ssa

Espanjalaiset lastenlääkärit osoittivat yhdessä brittiläisen Ashtonin yliopiston tutkijoiden kanssa, että ADHD-lapsilla on vaurio aivojen tukikudoksessa (gliakudoksessa); se ilmenee tilapäisesti suurentuneena S-100B-proteiinin pitoisuutena (ks artikkelin kuva 3) kolmoishoidon jälkeen (metyylfenidaatti, melatoniini ja kalaöljy).

S100B (S100 calcium binding protein B) on aivovaurion markkeri (ilmaisija). S100-proteiinit sijaitsevat monien solujen solulimassa (sytoplasmassa) tai tumassa, ja ne säätävät useita solujen toimintoja. S100B:n häiriöitä esiintyy monissa neurologisissa sairauksissa, mm. Alzheimerin taudissa, epilepsiassa, Downin sydroomassa, ALS-taudissa, melanomassa ja tyypin 1 diabeteksessa - ja siis myös ADHD:ssä.

Vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan S100B-pitoisuudet ovat lievästi normaalia pienempiä ADHD:ssa etenkin jos potilailla on ahdistusta. Espanjalaisen tutkimuksen mukaan S100B-proteiinit lisääntyvät tilapäisesti, kun potilaille annetaan kolmoishoitoa: metyylifenidaattia, melatoniinia ja omega-3-rasvahappoja.

Ouadih-Moran M, Muñoz-Hoyos A, D'Marco L, et al. Is S100B Involved in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)? Comparisons with Controls and Changes Following a Triple Therapy Containing Methylphenidate, Melatonin and ω-3 PUFAs. Nutrients. 2023 Jan 31;15(3):712.

Harvardin ravintolisätutkimus

Harvardin yliopiston psykiatrian klinikassa tutkittiin omega-3-rasvahappojen tehokkuutta ja sietokykyä inositolin kanssa ja ilman sitä 5-12-vuotiailla lapsilla, joilla oli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Se ilmeni tutkimuksen alkaessa maanisina ja hypomaanisina oireina ilman psykoottisia piirteitä. Tutkimukseen ei otettu mukaan psyykenlääkkeitä syöviä lapsia.

Yhdistelmähoito antoi paremman tuloksen kuin inositoli tai kalaöljy yksin. Yhdistelmä tarjoaa turvallisen ja tehokkaan vaihtoehdon nuorille Bipo-potilaille, päättelevät psykiatrit.

Wozniak J, Farrell A, DiSalvo M, et al. A Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical Trial of Omega-3 Fatty Acids and Inositol as Monotherapies and in Combination for the Treatment of Pediatric Bipolar Spectrum Disorder in Children Age 5-12. Psychopharmacology Bulletin. 2022 Oct. 27;52(4):31-51 available on 2023-10-27.

Kommentti

Suomessa ravintolisähoitoja on haukuttu vuosikymmeniä "uskomushoidoksi". Nolo juttu Lääkäriseura Duodecimille, jonka aloitteesta "uskomushoito"-termi tuli yleiseen käyttöön. Nyt sen käyttöä vaaditaan lopetettavaksi.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 06 Maalis 2023 14:10

Psyyken sairauksilla neurologinen yhteys

Kuudella psyyken sairaudella on yhteisiä vikoja aivojen verkostossa, osoittaa uusi laaja meta-analyysi. Nämä taudit ovat skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipo), masennus, addiktio, obsessiivis-kompulsivinen persoonallisuushäiriö sekä ahdistus.

Meta-analyysi käsitti 200 tutkimusta ja yli 15 000 potilasta, ja se osoitti, että näissä sairauksissa aivojen atrofia (surkastuminen) koordinoi kaikkia näitä tauteja aivojen verkostossa (katso artikkelin kuva 1).

Psykiatrit ovat tähän asti hoitaneet kutakin tautia erillisenä, muista riippumattomana sairautena, tietysti kutakin omilla lääkkeillään. Hoidon tulokset ovatkin olleet vaatimattomia. Lääkäreiden olisi hyvä ymmärtää, että useita psykiatrisia tauteja esiintyy yhtaikaa samoissa potilaissa ja että heillä on yhtenevä neurobiologia.

Medscape Medical News: Psychiatric Illnesses Share Common Brain Network

Taylor JJ, Lin C, Talmasov D, et al. A transdiagnostic network for psychiatric illness derived from atrophy and lesions. Nature Human Behavior. 2023, Jan 12

Kommentti

Tämän meta-analyysin julkaiseminen Naturen erikoislehdessä selvittää, miksi esim. E-EPA toimii parantavasti kaikissa kuudessa mielisairaudessa. Lääkäreiden on ollut vaikea ymmärtää, että sama ravintolisä (E-EPA) voi olla tehokas useassa eri sairaudessa. Tämän seikan minulle selosti professori David Horrobin jo yli 20 vuotta sitten, jolloin lanseerasin E-EPAn Suomeen (v 2003). Olenkin saanut siitä hyvää palautetta eri mielisairauksista parantuneilta potilailta. E-EPAa on tutkittu psykiatrian klinikoissa hyvin tuloksin. Pari esimerkkiä
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16891338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16388069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24167678/
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5805
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 18 Maalis 2023 15:25

Vitamiineja Parkinsonin tautiin?

Noin 16 000 suomalaista sairastaa Parkinsonin tautia (PD), joka on maailman nopeimmin yleistyvä aivosairaus. Siihen ei ole valitettavasti parantaa lääkitystä (ainoastaan oireita lieventäviä), eikä vielä tunneta keinoja taudin ehkäisemiseksi eikä pysäyttämiseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan altistuminen yleiselle puhdistusaineelle trikloorietyleenille näyttää lisäävän taudin riskiä peräti 500-kertaisesti.

Tutkimusten ja käytännön kokemuksen mukaan ravintolisistä voi olla hyötyä PD-potilaille, sillä taudin syinä ja ylläpitäjinä pidetään vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joita ravintolisät vaimentavat ja sammuttavat.

Intialaisen Jawaharlal Nehru Universityn neurobiologit kirjoittavat Brain Sciences -lehdessä vitamiinien merkityksestä Parkinsonin taudin hoidossa. He käyvät läpi A, B3-, B6-, B12-, C-, D-, E- ja K-vitamiinien roolin Parkinsonin taudin hoidossa. Kirjoittajat pitävät antioksidantteja, tulehdusta vaimentavia ja anti-apoptoottisia vitamiineja potentiaalisina hermostoa suojaavina ravintolisinä, joita voitaisiin käyttää potilaiden hoidossa. Kunkin vitamiinin vaikutuksia esitellään havainnollisissa kuvissa. Artikkelin taulukko 1 sisältää vitamiineillä tehtyjä kliinisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia Parkinsonin taudissa.

Sandeep, Sahu MR, Rani L, et al. Could Vitamins Have a Positive Impact on the Treatment of Parkinson's Disease? Brain Sci. 2023 Feb 6;13(2):272.

Kommentti

Omilta PD-potilailtani olen saanut myönteistä palautetta ravintolisistä. Vitamiinien lisäksi olen suositellut heille omega-3-rasvahappoja ja karnosiinia. Tuore espanjalainen katsaus puoltaa antioksidanttien ja karnosiinin käyttöä Parkinsonin ja Alzheimerin tautien hoidossa.
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa