Neuropsykiatriaa

Matti Tolonen on laillistettu lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti. Hänet tunnetaan yhtenä Suomen luontaislääketieteen uranuurtajista.

Valvoja: Matti Tolonen

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 06 Touko 2017 13:04

Kalaöljy auttoi lääkeresistentin skitsofrenian hoidossa

Mainio tapausselostus psykiatrien ammattilehdessä. Meksikolaiselle 53-vuotiaalle miespotilaalle annettiin lääkityksen lisänä kalaöljyä (EPAa 2 936 mg/vrk ja DHA:ta 1,068 mg/vrk). Neljän viikon kuluttua paraneminen alkoi, ja 10 viikon kuluttua potilas kykeni hoitamaan itseään, keskustelemaan, syömään paremmin sekä käymään kirkossa ja ravintoloissa.

Use of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids as Augmentation Therapy in Treatment-Resistant Schizophrenia
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

http://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 10 Touko 2017 22:42

Karnosiini auttaa pakko-oireiseen käytöshäiriöön

Fluvoksamiinin lisänä nautittu L-karnosiini auttaa obsessiivis-kompulsiivisessa persoonallisuuhäiriössa, osoittaa uusi kliininen kaksoissokkotutkimus. Valitettavasti abstraktista ei käy ilmi, mikä oli karnosiinin päiväannos.

Arabzadeh S, Shahhossenie M, Mesgarpour B, et al. L-carnosine as an adjuvant to fluvoxamine in treatment of obsessive compulsive disorder: A randomized double-blind study. Human Psychopharmacology. 2017 May 8. doi: 10.1002/hup.2584.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 15 Touko 2017 12:36

Ravintolisät ehkäisevät hermostoa rapeuttavia sairauksia

Näin kirjoittavat espanjalaisten yliopistojen tutkijat uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. He mainitsevat erityisesti melatoniinin, jolla on monia pleiotrooppisia vaikutuksia: se ehkäisee mm. neuroinflammaatiota, hapetusstressiä, ekskitotoksisiteettia ja apoptoosia. Melatoniini muodostaa hybridejä monien muiden yhdisteiden kanssa (takriini, berberiini, tamoksifeeni, kurkumiini, N,N-dibenzyl(N-metyyli)amiini ym.).

Suomalainen lääkäriseura Duodecim on pilkannut vuosikausia ravintolisien käyttöä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa "uskomushoidoksi". Duodecimin toitotus ei näytä kantaneen Espanjaan asti. Puhumattakaan Intiasta, jossa aivohalvauspotilaille annettu 600 000 IU:n eli 15 000 µg:n D-vitamiini-injektio edisti potilaiden toipumista verrattuna vakiohoitoon.

Ramos E, Egea J, de Los Ríos C, Marco-Contelles J, Romero A. Melatonin as a versatile molecule to design novel multitarget hybrids against neurodegeneration. Future Medicinal Chemistry. 2017 May 12. doi: 10.4155/fmc-2017-0014.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 22 Touko 2017 21:23

Omega-3-indeksi korreloi aivojen verenkiertoon ja neurokognitiivisiin testituloksiin
Amerikkalaiset Amen Clinics Inc., Costa Mesa, CA,
University of South Dakota School of Medicine, Vermillion, SD,
UCLA Medical Center, Los Angeles, CA, ja UCSF Medical Center, San Francisco, CA, ovat kuvanneet 166 psykiatrisen potilaan aivot SPECT-menetelmällä ja mitanneet heidän omega-3-indeksinsä.

Aivokuvia otettiin 128 alueelta Lisäksi tehtiin neurokognitiivisia (psykologisia) testejä. Tulokset osoittivat, että omega-3-indeksi korreloi hyvin tiettyjenaivojen alueiden (parahippocampal gyrus, right precuneus ja vermis subregion 6) verenkierron kanssa. Lisäksi omega-3-indeksi korreloi neuropsykologisten testitulosten kanssa. Siis: mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä paremmin veri kiersi ja sitä paremmat testitulokset.

Omega-3-indeksi siis korreloi itsenäisesti aivoverenkierron laadun ja neurokognitiivisten suoritusten kanssa, päättelevät tutkijat. Tästähän voidaan päätellä, että mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä paremmin aivot saavat verta ja voivat toimia optimaalisesti. Ja kalaöljy voi jopa ehkäistä ja jarruttaa Alzheimerin tautia.

Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. Journal of Alzheimers Disease. 2017 May 18. doi: 10.3233/JAD-170281.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 23 Touko 2017 16:16

Cincinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert McNamaran työryhmän uusi katsausartikkeli tukee edellä esitettyä käsitystä kalaöljyn suotuisasta vaikutuksesta aivojen toiminnalle. Näkemykset perustuvat mm. aivojen kuvantamistutkimuksiin (neuroimaging) ja ovat näin ollen ns. kovaa dataa (verrattuna pelkästään psykologisiin testeihin).

McNamara RK, Asch RH, Lindquist DM, Krikorian R. Role of polyunsaturated fatty acids in human brain structure and function across the lifespan: An update on neuroimaging findings. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2017 May 9. pii: S0952-3278(16)30219-8. doi: 10.1016/j.plefa.2017.05.001.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 30 Touko 2017 15:15

Lisää tukea edellä oleville
Portugalilaistren tutkijoiden uusi raportti tukee edellä selostamiani aivotutkimuksia: Omega-3-indeksi ja omega-6/omega-3-suhde vaikuttavat ikääntymiseen liittyvään kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen. Mitä suurempi omega-3-indeksi ja mitä pienempi omega-6/omega-3-suhde, sitä parempi. Tässä aineistossa oli 90 henkilöä, keski-iältään 64 vuotta; heistä neljäsosalla oli jo lieviä kognitiivisia häiriöitä. Omega-3-indeksi oli keskimäärin 6,2 %, mutta hajonta oli suuri, 2,90 - 9,79. Alle 4 % indeksi merkitsee huonoa ennustetta. Sitä voidaan parantaa syömällä reilusti rasvaista kalaa ja nauttimalla kalaöljyä.

Nunes B, Pinho C, Sousa C, et al. Relevance of Omega-3 and Omega-6 / Omega-3 Ratio in Preventing Cognitive Impairment. Acta Medica Portuguesa. 2017 Mar 31;30(3):213-223. doi: 10.20344/amp.7970.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 27 Kesä 2017 20:13

EPA on ylivoimainen omega-3-rasvahappo masennuksen hoidossa

Kalaöljy ehkäisee ja hoitaa kliinistä masennusta, osoittavat monet epidemiologiset, kliiniset ja prekliiniset tutkimukset. EPA-rasvahappo on osoittautunut käytännössä tehokkaammaksi kuin DHA-rasvahappo. Parhaat tulokset onkin saatu mahdollisimman puhtaalla, väkevöidyllä E-EPAlla. Psykiatrit ovat pettyneitä masennuksen lääkehoidon kehnoihin tuloksiin. Niinpä apua etsitään nyt mm. kalaöljyn omega-3-rasvahapoista (EPA ja DHA). Niiden vaikutuksia selvitelään edelleen.

Englantilaiset, taiwanilaiset, israelilaiset, puolalaiset psykiatrit selvittivät näiden kahden omega-3-rasvahapon vaikutuksia Taiwanissa China Medical University Hospitalin 27 masennuspotilaan ja 22 terveen verrokin Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D)-pisteisiin (masennuksen vakavuuteen) ja geeneihin, jotka vaikuttavat masennuksen paranemiseen. Potilaat ja verrokit saivat 12 viikkoa joko 3,5 g/vrk EPAa tai 1,75 g/vrk DHA:ta, ja heidän masennuksensa vaikeusastetta arvioitiin HAM-D-pisteillä ja heidän verestään mitattiin useita entsyymejä ja geenejä: fosfolipaasi A2 (cPLA2) ja syklo-oksigenaasi-2 (COX2) sekä serotoniinin kuljettajaa (5HHT) ja tryptofaanihydroksylaasia (TPH-2).

EPA alensi merkitsevästi HAM-D-pisteitä (masennus siis lieveni) ja samalla punasolujen EPA-ja DHA-pitoisuudet suurenivat. Myös DHA:ta saaneiden potilaiden HAM-D-pisteet vähenivät ja puinasolun kalvon DJHA-pitoisuus suureni, mutta ei EPA-pitoisuus. EPAn anto lisäsi cPLA2-gweenin aktiivisuutta, mutta DHA ei vaikuttanut samoin. Sekä EPA että DHA alensivat COX-2-geenin ilmentymistä. Muissa muuttujissa ei havaittu merkitseviä eroja masennuspotilaiden välillä eivätkä ne eronneet terveiden verrokkien arvoista.

EPA eroaa edukseen DHA:sta kliinisen masennuksen hoidossa ja cPLA2-geenin aktivoinnissa. Nämä havainnot tukevat aikaisempia klinisiä tutkimuksia, joissa EPA on osoittautunut tehokkaammaksi kuin DHA masennuksen hoidossa. Tulokset puoltavat väkevöidyn E-EPAn käyttöä masennuksen lisähoitona. Tutkimussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä NCT02615405.

Suosittelen masennuksen hoitoon 90-prosenttista (D3-vitamiinia sisältävää) E-EPAa noin 2 grammaa päivässä, kunnes masennuksen oireet poistuvat ja sen jälkeen noin 1g päivässä jatkohoitoon masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Su KP, Yang HT, Chang JP, et al. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids have different effects on peripheral phospholipase A2 gene expressions in acute depressed patients. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 2017 Jun 22. pii: S0278-5846(17)30003-9. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.06.020.

Lus lisää suomeksi masennuksen ravitsemushoidosta
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 01 Heinä 2017 12:46

Nuorten masennus ja omega-3-rasvahapot

Lapsuusajan kokemukset, personnallisuus ja monityydyttymättömät (omega-3)rasvahapot (niiden vaje) vaikuttavat lasten ja nuorten masennuksen riskiin, kirjoittavat amerikkalaiset psykiatrit Psyciatric Research -lehdessä. (Tosin he unohtavat D-vitamiinivajeen.)

Psykiatrit tutkivat 15-20-vuotiaita nuoria (n=180), joista 88 oli saanut masennuslääkitystä edellisen kuukauden aikana, ja 92 ei ollut koskaan syönyt masennuslääkkeitä. Kaikille tehtiin diagnostinen haastattelu ja he täyttivät lomakkeen Multiphasic Personality Questionnaire, ja lisäksi kaikkien plasman rasvahapot mitattiin. Masennusarvio tehtiin uudelleen 4, 8 ja 12 kuukauden kuluttua.

Matalat omega-3-pitoisuudet korreloivat negatiiviseen tunne-elämään ja masennukseen. Tulokset tukevat masennuksen fosfolipiditeoriaa, jonka mukaan liian vähäinen omega-3-rasvahappojen saanti altistaa masennukselle – ja kääntäen kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä ehkäisee ja hoitaa masennusta. Esimerkiksi Pittsburghin yliopiston tutkimus osoitti vuonna 2015, että kalaöljy voi parantaa jo kuukaudessa yliopistossa opiskelevien nuorten masennuksen. Toinen tuore tutkimus vahvistaa, että E-EPA on tehokkain omega-3-rasvahappo masennuksen hoidossa.

Coryell WH, Langbehn DR, Norris AW, Yao JR, Dindo LN, Calarge CA. Polyunsaturated fatty acid composition and childhood adversity: Independent correlates of depressive symptom persistence. Psychiatry Research. 2017 Jun 21;256:305-311. doi: 10.1016/j.psychres.2017.06.036.

Taulukko: Omega-3-tutkimuksia masennuksen hoidossa
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 03 Elo 2017 17:58

D-vitamiini voi hoitaa tyttöjen masennuksen

Iranilainen kliininen tutkimus osoittaa, että pelkkä D-vitamiini (178 µg/vrk) voi korjata D-vajeen ja poistaa masennusoireita. Aineistona oli 940 masentunutta tyttöä, joiden S-D-25 suureni keskimäärin noin 90 nmoliin/l. Mitään sivuvaikutuksia ei ilmennyt. Koko artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Tässäkin tutkimuksessa annettu annos, 1250 µg/viikko, näyttää vakiintuneen hoitoannokseksi monissa maissa.

Bahrami A, Mazoum SR, Maghsoudi S et al. High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine-Week Follow-Up Study. Journal of Dietary Supplements 2017 In Press

Onko D-vitamiini myrkyllistä?
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 04 Elo 2017 11:10

Runsas sokereiden (hiilihydrattien) syönti altistaa masennukselle

Tuloksia suuresta Whitehall II -tutkimuksesta. Aineistona oli yli 23 000 henkilöä, iältään 35-55 v. Tulokset tukevat useita aikaisempia epidemiologisia ja poikkileikkaustutkimuksia. Ruokien ja juomien runsas sokeri on haitallista aivoille! Tutkimusraportin julkaisi arvostetun Nature -kustantamon lehti, ja sen voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Knuppel, Shipley MJ, Llewellyn CH, Brunner EJ. Sugar intake from sweet food and beverages, common mental disorder and depression: prospective findings from the Whitehall II study Scientific Reports 2017, 7, Article number: 6287 doi:10.1038/s41598-017-05649-7
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 19 Elo 2017 14:47

BBC: Masennuslääkkeiden ja murhaamisen välillä on yhteys

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Isossa-Britanniassa on tehty 28 murhaa, joissa murhaaja on syönyt serotoniinin takaisinoton estäviä SSRI-lääkkeitä. Psykiatrian professori Peter Tyrer (Imperial College, Lontoo) sanoo: "Näin on tapahtunut liian usein ollakseen sattumaa".

BBC investigation uncovers disturbing evidence of link between anti-depressant drugs and homicide
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 13 Tammi 2018 14:07

Iranilaiset psykiatrit: Kalaöljyä skitsofrenian lisähoidoksi

Kalaöljyn omega-3-rasvahappoja on tutkittu ja käytetty jo vuosia skitsofrenian hoidossa hyvällä menestyksellä (ks esim. tämän sivun ensimmäinen uutinen Meksikosta). Psyykelääkkeet – klotsapiini (300-400 mg/vrk) ja valproaatti – lihottavat potilaita, mutta vyötärön ympäryksen suurentumista voidaan ehkäistä jo 8 viikossa nauttimalla kalaöljyn omega-3-rasvahappoja (4 g/vrk), osoittaa uusi iranilainen klininen kaksoissokkotutkimus. Siinä seurattiin 54 potilasta, joista puolet sai kalaöljyä ja puolet lumetta. Kuten tämäkin tutkimus osoittaa, ravintolisien käyttö valtaa alaa psykiatriassa.

Behdani F, Roudbaraki SN, Saberi-Karimian M, Tet al. Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproate. Psychiatry Research. 2017 Dec 12;261:243-247. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.028.

Skitsofrenian täydentävä ravitsemushoito
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 25 Helmi 2018 13:38

Karnosiini auttaa ADHD:ssä ja autistisessa tautikirjossa

Uudet iranilaiset kliiniset satunnaistetut kaksoissokkotutkimukset puoltavat karnosiinin antoa ADHD:tä ja autismia poteville lapsille ja nuorille. Kahdeksan ja kymmenen viikon mittaiset tutkimukset tehtiin Teheranin yliopiston lastenpsykiatrien klinikassa. Kummassakin tutkimuksessa karnosiinin päiväannos oli 800 mg, ja se oli hyvin siedettyä. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Karnosiinia ADHD-lapsille ja autisteille
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 28 Helmi 2018 12:43

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja kardiometabolinen riski

Cincinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert McNamara työryhmineen on tutkinut vuosia kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä mielisairauksissa. Nyt työryhmä osoitti, että äskettäin diagnosoitujen 1-tyypin tai sekamuotoista kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden omega-3-indeksi on matala ja trigtyseridit koholla, ja ne altistavat metaboliselle oireyhtymälle sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Tutkimuksessa oli 117 potilasta ja 56 tervettä verrokkia. Metabolisen oireyhtymän kriteerit täyttyivät 19 prosentilla potilaista ja 6 prosentilla verrokeista. Potilaille ei ollut vielä aloitettu psyykenlääkitystä eikä heillä ollut aikaisemminkaan ollut juuri lainkaan psyykenlääkitystä, joten ne eivät voineet olla syynä ryhmien välisiin eroihin.

Tämän ja useiden aikaisempien kliinisten tutkimusten tulokset puoltavat 90-prosenttiseksi väkevöidyn kalaöljyn käyttöä (noin 2 g/vrk) tämän mielisairauden ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Suomessa on noin 100 000 bipolaarista mielialahäiriötä potevaa henkilöä.
Lue lisää suomeksi alla olevasta linkistä
Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja kardiometabolinen riski
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Neuropsykiatriaa

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 02 Maalis 2018 18:10

Niuvanniemen älylataamo: Hivenaine hillitsee kaksisuuntaista mielialahäiriötä

Litium-niminen hivenaine, josta ihmisellä ei ole koskaan todettu olevan puutetta, ehkäisee parhaiten kaksisuuntaista mielialahäiriön eli bipoaarisen taudin uusiutumista ja sen vuoksi sairaalahoitoon joutumista, osoittaa uusi suomalaistutkimus. Aineisto oli suuri, peräti 18018 potilasta

Niuvanniemessä annettiin litiumia karbonaattina potilaille, jotka olivat olleet sairaalahoidossa bipolaarisen (maanis-depressivisen) mielisairauden vuoksi. Tämä hivenaine vähensi sairauden uusimista merkitsevästi, raportoi Markku Lähteenvuo, MD, PhD, JAMA Psychiatry -lehdessä. Bentsodiatsempaami sitä vastoin lisäsi sairauden uusiutumisia. Yhtenä tutkijana oli myös psykiatri Jari Tiihonen. Lähteenvuon sidonnaiseet käyvät ilmi alla olevasta linkistä.

Lithium Top Choice for Preventing Bipolar Rehospitalization – Mood stabilizer tied to lower all-cause and psychiatric-related hospitalizations

Kommentti:
Minusta on kummallista, ettei kukaan lääkäreistä eikä ravitsemustietelijöistä ole hyökännyt litiumin kuten muiden hivenaineiden kimppuun. Duodecimkaan ei nimittele litiumin käyttöä "uskomushoidoksi". En näe tässä logiikkaa.

Äsken julkaistiin toinen tutkimus, jossa kalaöljy vähensi bipo-potilaiden kardiometabolisia riskejä
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, omega-3-indeksi ja kardiometabolinen riski
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa