Ubikinoni eli koentsyymi Q10

Matti Tolonen on laillistettu lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti. Hänet tunnetaan yhtenä Suomen luontaislääketieteen uranuurtajista.

Valvoja: Matti Tolonen

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 14 Kesä 2017 19:51

Ubikinoni ja seleeni lisäävät insuliininkaltaista kasvutekijää

Insuliinikaltainen kasvutekijä 1 (engl. Insulin-like growth factor-1, IGF-1) toimii monella tavalla elimistössä. Se vaimentaa mm. hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista inflammaatiota.

Ruotsalaiset ja norjalaiset yliopistot ovat tutkineet monivuotisen ubikinoni- ja seleenihoidon vaikutusta satoihin sydänpotilaisiin, ja saaneet aikaan ihmeitä: Sydänkuolemat ovat puolittuneet käypää hoitoa saaneisiin verrokkeihin nähden. Tässä työssä samat tutkijat selvittivät seleeni + ubikinoni -yhdistelmän vaikutusta 215 ikäihmisen IGF-1- ja muihin siihen liittyviin biomarkkereihin 4 vuoden vaikutusjakson kuluessa.

Aktiivisia ravintolisiä saaneiden IGF-1 ja IGF-2 SD -skoorit suurentuivat merkitsevästi verrokkeihin nähden (joilla nämä muuttujat pienenivät 4-vuotisen seuruun aikana). Aineiston keskiäikä oli 78 vuotta. IGF-1:n lisääntyminen aktiivisia ravintolisiä saaneilla liittyi kroonisen inflammaation ja hapetusstressin vähenemiseen, päättelivät tutkijat. Nämä vaikutukset auttavat ymmärtämään, kuinka tutkitut ravintolisät suojaavat ikäihmisen sydäntä.

Koko julkaisun voi lukea vapaasti alla olevasta linkistä. Samojen tutkijoiden aikaisempia raportteja sydänpotilaiden seleeni- ja ubikinonihoidosta voi lukea suomeksi alimpana olevasta linkistä.

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Brismar K. Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. PLoS One. 2017 Jun 13;12(6):e0178614. doi: 10.1371/journal.pone.0178614. eCollection 2017.

Ruotsalaistutkimus: seleeni ja ubikinoni ehkäisevät sydänkuolemia
Matti Tolonen
Lääkäri, eläkkeellä

http://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 26 Heinä 2017 14:48

Ubikinoni ja sydämen vajaatoiminta

Uusi metanalyysi otsikon aiheesta käsittää 14 satunnaista kliinistä lumekontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut 2149 sydämen vajaatoiminnasta kärsinyttä potilasta. He olivat saaneet käypä hoitoa, eli ns. pätevää lääkitystä. Sen lisäksi 1064 potilaalle annettiin ubikinonia (66–200 mg päivässä, useimmille 100 mg/vrk), 1085 verrokille lumetta.

Ubikinonin nauttiminen vähensi kuolemantapauksia lumehoitoon verrattuna. Seuranta-aikoina kuoli 55/904 ubikinonia saanutta ja 83/923 lumetta saanutta potilasta. (Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimuksessa ubikinonin (200 mg/vrk) ja seleenin (200 µg/vrk) yhtaikainen anto puolitti yli 70-vuotiaiden potilaiden kuolemat.) Ubikinoni paransi keskimäärin 54 prosenttia potilaiden fyysistä suorituskykyä lumehoitoon nähden.

Kardiologit pohtivat artikkelissaan sitä, mihin ubikinonin suotuisat vaikutukset sydämen vajaatoiminnassa perustuvat. Ensinnäkin antioksidanttipuolustus heikkenee tässä taudissa. Vapaat radikaalit aiheuttavat soluvaurioita aktivoimalla apoptoosia (solujen ohjelmoitua kuolema) ja tuhoaa härskiinnyttämällä mitokondrioiden valkuaisaineita (proteiineja). Toiseksi, ubikinonin puute voi heikentää sydänlihasta estämällä energian tuotantoa soluissa. Ubikinonin nauttiminen ravintolisänä korjaa vajeen ja lisää solujen voimalaitosten, mitokondrioiden energiantuotantoa, jolloin vajaatoiminnan aste lievenee ja potilaiden kunto kohenee, toteavat kardiologit.

Tulokset puoltavat ubikinonin käyttöä sydämen vajaatoiminnan ehkäisyssä ja hoidossa.

Ubikinoni ehkäisee ja lievittää sydämen vajaatoimintaa

Lei L, Liu Y. Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials. BMC Cardiovascular Disorders. 2017 Jul 24;17(1):196. doi: 10.1186/s12872-017-0628-9.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 22 Marras 2017 11:47

Apu-lehti kirjoittaa laajasti ubikinonista otsikolla
Ihmeaine ubikinonista povataan apua lukuisiin sairauksiin
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 31 Joulu 2017 12:54

Pop-laulaja Michael Jacksonin (1958–2009) olisi kannattanut käyttää ravintolisänä ubikinonia. Se nimittäin ehkäisee propofolin aiheuttamaa sydäntoksisuutta, osoittaa uusi japanilaisten anestesiologien tutkimus. Jakson kuoli 25.6.2009 propofolin ja bentsodiatsepiinien (loratsepaamin ja diatsepaamin) sekakäyttöön.

Propofoli on WHO:n listalla yhtenä yhteiskunnalle tärkeimmistä lääkkeistä. Lääkeainetta käytetään myös eläinlääkinnässä. Propofoli (Suomessa Propofol-Lipuro) on lyhytvaikutteinen lääkeaine, jota käytetään suonensisäisenä anestesia-aineena joko yleisanestesiassa tai sen valmistelussa, jolloin se on rauhoittava. Propofolia käytetään usein tehohoidossa tajunnantason laskemiseen. Propofolin maksimivaste saavutetaan noin kahdessa minuutissa aineen antamisesta, ja vaikutus kestää noin 5–10 minuuttia aineen antamisen lopettamisesta. Anestesian lisäksi propofoli saa aikaan hengityslamaa, sydämen toiminnan vähenemistä, verisuonten laajentumista ja verenpaineen laskua. Propofoli kehitettiin 1970-luvulla, ja se on käytännössä kokonaan syrjäyttänyt aiemmin laajassa anestesiakäytössä olleen tiopentaalin.

Kido K, Ito H, Yamamoto Y, Makita K, Uchida T. Cytotoxicity of propofol in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. Journal of Anesthesia. 2017 Dec 29. doi: 10.1007/s00540-017-2441-0.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 05 Tammi 2018 18:23

Ubikinoni ehkäisee ja lievittää migreeniä

Uusi kliininen iranilainen kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että ubikinonin nauttiminen ruoan lisänä vähentää ja lievittää migreenikohtauksia. Tässä tutkimuksessa annos oli 400 mg päivässä. Kokeeseen osallistui 45 potilasta, kaikki 18–50-vuotiaita naisia. Ubikinonia sai kolmen kuukauden vaikutusjakson ajan 23 ja lumetta 22 naista. Kaikilla oli päällä myös migreenin estolääkitys. IL-6 ja IL-10-sytokiineissa ei ilmennyt eroja, mutta TNF-α ja kalsitoniini-geeniin liittyvä peptidi (CGRP) vähenivät merkitsevästi ubikinonia saaneilla ja heillä esiintyi vähemmän oireita kuin verrokeilla. CGRP:n väheneminen ehkäisi ilmeisesti aivoverisuonten laajenemista. Migreenissä CGRP on lisääntynyt, ja sitä pyritään estämään uusilla migreenilääkkeillä. Ubikinoni näyttää toimivan samalla tavalla kuin nämä lääkkeet.

Dahri M, Tarighat-Esfanjani A, Asghari-Jafarabadi M, Hashemilar M. Oral coenzyme Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience. 2018 Jan 3:1-9. doi: 10.1080/1028415X.2017.1421039.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 17 Tammi 2018 14:47

Ubikinoni suojaa sydäntä hapenpuutteelta (iskemialta) ja reperfuusiovaurioilta
Intialainen farmakologien tekemä elegantti rottatutkimus osoittaa, kuinka ubikinoni suojaa sydänlihasta 30 minuutin iskemialta ja sen jälkeiseltä 45 minuutin reperfuusiolta. Katso artikkelin kuva 2, jossa näkyy kuinka ubikinonia saaneen rotan (c) infarkti on paljon pienempi kuin ilman ubikinonia jätetyn rotan sydän (b). Vasemmalla (a) on verrokkirotan sydän; tälle rotalle ei aiheutettu iskemiaa eikä reperfuusiota. Reperfuusio tarkoittaa verenvirtauksen palauttamista ennalleen, esim. pallolaajennuksessa. Tutkimus tukee sitä käsitystä, että sydänpotilaan kannattaa suojata sydäntään ubikinonilla.

Khan NA, Abid M, Ahmad A, Abuzinadah MF, Basheikh M, Kishore K. Cardioprotective Effect of Coenzyme Q10 on Apoptotic Myocardial Cell Death by Regulation of Bcl-2 Gene Expression. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2017 Jul-Sep;8(3):122-127. doi: 10.4103/jpp.JPP_47_17.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Leino Utriainen
Viestit: 604
Liittynyt: 21 Touko 2011 8:35
Paikkakunta: Jyväskylä
Viesti:

Käypä Hoito-suositus 18.12.2017

ViestiKirjoittaja Leino Utriainen » 17 Tammi 2018 22:05

Alla on poimittuna pari juttua uusista suosituksista. Ei ole näköjään vielä syntynyt yhteisymmärrystä edes nykytietämyksestä.

" Ubikinonin (koentsyymi Q) tuotannon on raportoitu vähenevän ja aiheuttavan häiriöitä lihasten energia-aineenvaihdunnassa. Asiaan liittyvät tutkimukset ovat antaneet ristiriitaista tietoa, eikä ubikinonin lisääminen lääkitykseen ole nykytietämyksen perusteella aiheellista."

" Kalaöljyvalmisteita ei tule käyttää hyperkolesterolemiassa, koska ne eivät vaikuta kokonaiskolesterolipitoisuuteen ja saattavat suurentaa LDL-kolesterolipitoisuutta."
Leino Utriainen
maallikko lääketieteessä

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 18 Tammi 2018 19:34

"saattavat suurentaa LDL-kolesterolipitoisuutta"
eivät ainoastaan saata, vaan suurentavatkin, mutta so what? Tämä on tätä pelottelua, jota tarjoilevat henkilöt, joiden tiedot LDL:stä ja kalaöljyistä ovat apukoulutasoa. Pelotteluun sisältyy piiloviesti, että LDL:n suureneneminen olisi jotenkin vaarallista. Onko se todella? Olen käsitellyt asiaa aikaisemminkin otsikolla
E-EPA ja LDL-kolesteroli

Ravitsemus- ja ravintolisäkeskusteluissa pulpahtaa jatkuvasti esille kollektiivinen intersubjektiivinen "totuus". Tämä tarkoittaa sitä, että koska ihmisillä on mielikuvitus, tietty joukko ihmisiä (kansa, uskontokunta, lahko, lapset, kommunistit jne) saadaan tarinoita kertomalla uskomaan kuviteltua totuutta, aivan kuin lapset uskovat kollektiivisesti enkeleihin, joulupukkiin, keijuihin, mörköihin ym. Kollektiivinen intersubjektiivinen kuviteltu usko ilmenee tietyissä piireissä mm. uskossa statiineihin (ne ovat hyödyllisiä") ja ravintolisiin ("ne ovat vaarallisia"). Intersubjektiivista "totuutta" vahvistetaan ryhmän (tai kansan jne) keskuudessa vakuuttamalla, että koska me, näin suuri joukko (esim. "tiedeyhteisö"), uskomme siihen, sen täytyy olla totta. Aivan niin kuin kirkko julisti keskiajalla, että maa on pannukakku, koska "kaikki uskoivat" niin.

Leinon levittämä väite (piiloväite), että kalaöljy muka olisi vaarallista," koska se saattaa suurentaa seerumin LDL-pitoisuutta", on askarruttanut minua pitkään. Niinpä olisinkin kiitollinen, jos Leino ystävällisesti selittäisi, mihin biologisiin/farmakologisiin faktoihin väite perustuu, mihin LDL:n fraktioihin omega-3 vaikuttaa haitallisesti, miten ne ovat terveydelle vaarallisia, missä se on osoitettu (siis bibiliografiset tiedot, please), ja mitä haittoja on pätevästi osoitettu eläimillä tai ihmisillä?
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Kalakukko
Viestit: 5860
Liittynyt: 07 Loka 2010 15:13
Paikkakunta: Kotka

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Kalakukko » 18 Tammi 2018 20:26

Riemukas kannanotto tri Matti!

Olisiko kyseessä nykyinen "peruskoulutettu sukupolvi", joiden akateemistakin tutkintoa häiritsee aiempi taso, luku- ja kirjoitustaidon puute?
Toivoisin kovasti erään US:n lukevan kommenttisi. Ja muutenkin huolella perehtyvän palstoihisi, ihan vaikka vaan tiedon lähteenä.
Kalakukko
Kalakukko

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 30 Tammi 2018 11:58

Kiinalainen rottatutkimus vahvistaa edellä selostamani intialaisen rottatutkimuksen tulokset:
Ubikinoni suojaa sydäntä hapenpuutteen (iskemian) jälkeen tehdyn verenvirtauksen palauttamisen (reperfuusion) jälkeiseltä happiradikaalimyrskyltä ja sen aiheuttamilta mitokondrio- ja soluvaurioilta. Havainnot ovat tärkeä, sillä Suomessa tehdään yli 8000 pallolaajennusta vuodessa sepelvaltimotautipotilaille. Osalle heistä syntyy sydämeen vaurioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia. He tarvitsevat antioksidanttisuojaa. Sitä eivät lääkärit osaa valitettavasti antaa. Niin kävi naapurilleni, jolle asennettin stentti Jorvin sairaalassa. Hän kuoli äkisti parin päivän kuluttua. Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli.

Ubikinoni suojaa sydäntä iskemia/reperfuusiovauriolta
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 23 Helmi 2018 16:05

Ubikinoni ehkäisee insuliiniresistenssiä, prediabetesta ja diabetesta

Ubikinonin niukkuus veressä ja muissa kudoksissa altistaa otsikon tautitiloille. Ubikinonisynteesin estäminen maksassa statiineilla alentaa kudosten ubikinonia, mikä voi selittää sen, että statiinien käyttö altistaa tyypin 2 diabetekselle. Suosittelen ubikinonia (vähintään 100 mg/vrk) kaikille statiinien syöjille, samoin kuin kaikille ikääntyville ihmisille, jotka haluavat pysyä hyvässä kunnossa.

Fazakerlay, DJ, Chaudruri R, Yang P. et al. Mitochondrial CoQ deficiency is a common driver of mitochondrial oxidants and insulin resistance. eLife 2018;7:e32111 doi: 10.7554/eLife.32111 Free Full Text

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää ubikinonista
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 26 Helmi 2018 21:59

Ubikinoni stabilisoi solukalvoja
osoittaa ruotsalaistutkimus. Se on tärkeä juttu, jotta mitokondriot ja solut säilyvät ehjinä, nuorekkaina ja toimintakykyisinä. Kuten kaikki näitä sivuja lukevat tiennevät, on muun muassa diabetes mitokondriotauti, joten ubikinoni on diabeetikoille elintärkeä ravintolisä. Suosittelen 200–300 mg /vrk.

Ubikinoni on suuren tutkimuskiinnostuksen kohteena. THL:n ex-professori Antti Aron Diabetes-lehdessä esittämä toivomus, että "tämä turha ravintolisä pian poistuisi markkinoilta" ei näytä toteutuvan, vaan päinvastoin, ubikinonia tutkitaan ja käytetään ravintolisänä yhä enemmän niin idässä kun lännessä.

Muuten, tällä sivustolla on niin vähän lukijoita, että tänne kirjoittaminen tuntuu pisaroilta meressä. Toisaalta, ellei näitä pisaroita tulisi, (tiedon valta)merestä puuttuisi pisaroita.

Eriksson EK, Hernández VA, Edwards K. Effect of ubiquinone-10 on the stability of biomimetic membranes of relevance for the inner mitochondrial membrane. Biochimica and Biophysica Acta. 2018 Feb 19. pii: S0005-2736(18)30056-7. doi: 10.1016/j.bbamem.2018.02.015.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 27 Helmi 2018 14:05

Ubikinoni ja silmäsairaudet

Viime vuosina on saatu yhä lisääntyvässä määrin näyttöä siitä, että mitokondrioiden vauriot ovat merkittäviä syytekijöitä monissa tavallisissa silmäsairaukisissa, kuten viherkaihessa (glaukoomassa),harmaakaihissa, kuivissa silmissä, diabeettisessä retinopatiassa ja ikääntymiseen liittyvässä makuladegeneraatiossa, kirjoittavat saksalainen ja sveitsiläinen yliopistoklinikan silmälääkäri artikkelissaan. Näin ollen ubikinonilla voi olla tärkeä merkitys näiden silmätautien ehkäisyssä ja hoidossa.
Terveisiä Antti Arolle (ks edellinen viesti).

Erb C, Konieczka K. Mitochondriale Dysfunktion und Bedeutung von Coenzym Q10 beim Glaukom [Mitochondrial Dysfunctions and Role of Coenzyme Q10 in Patients with Glaucoma]. Klinische Monatblatter für Augenheilkunde. 2018 Feb;235(2):157-162. doi: 10.1055/s-0044-101618.
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/

Tomppa
Viestit: 372
Liittynyt: 29 Tammi 2013 14:59
Paikkakunta: Helsinki

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Tomppa » 28 Helmi 2018 1:51

Muuten, tällä sivustolla on niin vähän lukijoita, että tänne kirjoittaminen tuntuu pisaroilta meressä. Toisaalta, ellei näitä pisaroita tulisi, (tiedon valta)merestä puuttuisi pisaroita.

Mielelläänhän näitä lukee. Hyödyllistä tietoa mitä ei valtamediasta tarjota.

Avatar
Matti Tolonen
Viestit: 5245
Liittynyt: 31 Loka 2010 18:08
Paikkakunta: Fuengirola

Re: Ubikinoni eli koentsyymi Q10

ViestiKirjoittaja Matti Tolonen » 04 Maalis 2018 13:48

Ubikinoni suojaa urheilijan sydäntä

Maksimaalinen fyysinen suoritus, kuten kilpauinti, tuottaa elimistössä lämpöä ja vapaita radikaaleja, jotka voivat vaurioittaa sydänlihasta ja haitata sen toimintaa – ei pelkästään kilpailun aikana vaan myös sen jälkeen pysyvästi. Ubikinonin (300 mg/vrk) nauttiminen ravintolisänä ehkäisee näitä patologisia muutoksia sydämessä, osoittavat urheilulääketieteelliset tutkimukset. Ubikinoni, karnosiini, berberiini, E-EPA, D-vitamiini ja muutkin antioksidantit voivat ehkäistä ns. urheilijan sydäntä. Taisi itse Paavo Suurikin saada sydäninfarkteja, kun oli juossut valtavasti kilpailuja elämänsä aikana (ilman antioksidanttisuojaa, joita ei siihen aikaan edes tunnettu).

Suomessa on edelleen liikuntafysiologeja ja muita asiantuntijoita, joiden mielestä suomalainen urheilija ei tarvitse suojaravinteita.

Tarjosin muutama vuosi sitten valmentajien ammattilehteen Huippu-urheilu-uutiset (HUU) kirjoitusta ubikinonista urheilussa. Päätoimittaja hylkäsi sen, koska Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen asiantuntijan lausunnon mukaan "minkään yksittäisen ravintotekijän merkitystä ei tule korostaa".

Lue lisää alla olevasta linkistä

Ubikinoni suojaa kilpauimareiden sydäntä hapetusstressivaurioilta
Matti Tolonen

Lääkäri, eläkkeellähttp://www.tritolonen.fi/


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa