Sivu 1/2

18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 01 Tammi 2018 20:41
Kirjoittaja Leino Utriainen
NYT JULKAISTIIN "NUORENNETUN" KH-RYHMÄN JA UUDEN PUHEENJOHTAJAN TIMO STRANDBERGIN ENSIMMÄINEN KOLESTEROLIASIOIDEN KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositu ... d=hoi50025

poimintoja uudistetusta suosituksesta:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... hlZTE2MzNm

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 01 Tammi 2018 22:20
Kirjoittaja Timo Kuusela
Kiitos Leino päivityksestä.
Kuitenkin;
Oikein lukukelpoisessa julkaisussa suurten ja ihmeellisten statiini-saavutusten korkeat (relatiiviset) prosenttiluvut muuttuivat absoluuttisella prosenttilaskulla 1% pintaan vertailuryhmien välisessä kuolleisuudessa, asettuivat ns erehtymissaumaan.
Ja ne haitat. Ne on mukava ilmoittaa absoluuttisina prosenttilukuina. Tässäkin jutussa saattaisi kulmakarvat kurtistella, jos ne ilmoitettaisiin suhteellisina prosentteina, kun ne olivat suuruusluokkaa 130%.
Toivotan mitä parhainta alkanutta vuotta 2018 ja veijareita vahtivaa, kriittistä asennetta.

TIMO, MIKKO JA URSULA PODIUMILLA 21.2.2018

Lähetetty: 02 Tammi 2018 18:43
Kirjoittaja Leino Utriainen
KOVAT PIIPUSSA POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ OULUSSA

KE 21.2.2018 - DYSLIPIDEMIAN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 2018 – MITÄ UUTTA?
Luentosali: Tulindbergin sali

Tavoite: Kertoa dyslipidemian Käypä hoito-päivityksen keskeisestä sisällöstä
potilasesimerkein.

Puheenjohtaja:
Professori Timo Strandberg, HY ja OY

09.15–09.20 Tilaisuuden avaus
Professori Timo Strandberg, HY ja OY

09.20–09.50 Yleistä – preventio ja lipidit
Professori Mikko Syvänne

09.50–10.20 Ruokavalio
Professori Ursula Schwab, UEF

10.20–10.50 KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

10.50–11.20 Lääkehoito
Professori Timo Strandberg, HY ja OY

11.20–11.50 Potilastapauksia
Professori Timo Strandberg, HY ja OY

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 03 Tammi 2018 13:18
Kirjoittaja Timo Kuusela
Ketkä kaalimaata vartioivatkaan? Nimet on listattu melko hyvin, ei täydellisesti.

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 04 Tammi 2018 17:48
Kirjoittaja Matti Tolonen
Statiineja terveille primaariehkäisyyn, ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Voi herran pieksut!
Study: European Guidelines Don't Drive Enough People to Statin Therapy

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 11 Tammi 2018 12:19
Kirjoittaja Leino Utriainen

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 11 Tammi 2018 12:29
Kirjoittaja Timo Kuusela
Ennätätkö?
Olisi hienoa, kun Teppokin siellä esiintyy, mokomakin vastarannan kiiski. Minulla olisi myös jotakin uutta kyvyttömyydestä kertovaa.

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 11 Tammi 2018 12:41
Kirjoittaja Leino Utriainen
HITTO SOIKOON !

Huomasin vasta tänään ohjelman, kun se oli jo menossa. Neljä vuotta sitten pääsin villillä kortilla Lääkäripäivien vastaavaan tilaisuuteen. Olin Teppo Järvisen ja Kari Tikkisen esitelmien mannekiinina turhaa lääkettä käyttäneenä potilastapauksena. Silloin arkkiatri Risto Pelkonen menasi hermostua Kari Tikkisen värikkääseen esitelmään.

Karin esitysaineisto vuodelta 2014 on alla linkin takana:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... NhMGIzOTlm

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 16 Tammi 2018 11:49
Kirjoittaja Timo Kuusela
Oliko kuulokuvia Tepon pärjäämisestä statiiniväittelyssä Lääkäripäivillä viime viikolla?

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 16 Tammi 2018 21:31
Kirjoittaja Leino Utriainen
Timo

Lääkäripäivien väittelystä ei ole kuulunut vielä mitään. Normaalisti näissä väittelyissä molemmat osapuolet pitävät päänsä, eikä tuomari (puheenjohtaja) viitsi ilmoittaa omaa kantaansa.

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 17 Tammi 2018 11:42
Kirjoittaja Timo Kuusela
Totta!
Osallituin kerran. Pääesiintyjät olivat Fogelholm ja Mustajoki. Varmasti kokivat voittaneensa. Itse asiasiassa kysymyksessä oli show vakavasti otettavan väittelyn sijasta.

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 19 Tammi 2018 19:14
Kirjoittaja Leino Utriainen
STATIINILLA TOTEUTETTAVA PAKKOHOITO ON JO NURKAN TAKANA

Käypä Hoito-ryhmän ohjeita hoitohenkilökunalle 18.12.2018:

.....Hoitohenkilökunnan tulee tarkistaa, käyttääkö potilas määrättyä lääkitystä asianmukaisesti, kysymällä asiaa häneltä ja katsomalla asiaa koskeva tieto potilastietojärjestelmistä. Lääkehoidon suotuisat vaikutukset välittyvät ainoastaan, jos potilas käyttää lääkkeitään sovitusti. On tärkeää, että potilas sitoutuu lääkehoitoon ja lääkehoito toteutuu ohjeen mukaan.....

http://www.kaypahoito.fi/documents/1018 ... 7a7e3bdd2e

LU:N POHDINTA
1. Ollaankohan menossa siihen, että Valvira ottaa hoitohenkilökunnalta oikeudet pois, jos stiinihoidon toteuttamista ei valvota ?
2. Rangaisitaakohan potilasta, jos hän kärähtää statiinin ostamatta jättämisestä ?
3. Miten valvotaan, että potilas tosiaan syö ostamansa statiinit ?
4. Tekeekö Wada yllätystestejä siitä, että statiinia on riittävästi verenkierrossa ?
5. Saako potilastietojärjestelmää käyttää kyttäämiseen ja käräyttämiseen ?

Kannattaa seurata yllä olevan linkin takana olevan implementointiohjeen jalostumista !

Slogan: Vain otettu lääke aiheuttaa haittavaikutuksia !

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 19 Tammi 2018 19:21
Kirjoittaja Leino Utriainen
4 §
Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen käyttöoikeudet

Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti.

Sähköisessä potilastietojärjestelmässä tulee olla käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jonka avulla kullekin käyttäjälle voidaan määritellä tämän tehtävien mukaiset käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin ja potilastietojärjestelmän eri toimintoihin. Sähköisten potilastietojärjestelmien käyttäjä tulee yksilöidä ja tunnistaa siten, että käyttäjä todennetaan yksiselitteisesti.

Psykiatrian sekä perinnöllisyyslääketieteen päivittäis- ja yhteenvetomerkinnät tulee suojata sähköisessä potilaskertomuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asiakastietojen käsittelystä annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla erillisellä vahvistuspyynnöllä muiden kuin näiden erikoisalojen palvelutapahtumissa tai palvelukokonaisuuksissa. Suojausvaatimus ei kuitenkaan koske näihin tietoihin mahdollisesti sisältyviä lääkitystietoja ja kriittisiä riskitietoja.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Päivi Salo

Re: 18.12.2017 PÄIVITETTY KÄYPÄ HOITO-SUOSITUS

Lähetetty: 19 Tammi 2018 19:33
Kirjoittaja Leino Utriainen
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista


6 §
Potilaan itsemääräämisoikeus

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla

17 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

STATIINIHOITOPAKKO EI OLEKAAN TÄYDELLISTÄ

Lähetetty: 22 Tammi 2018 21:19
Kirjoittaja Leino Utriainen
Lähettelin sähköpostia 19.1.2018 Timo Strandbergin johtamalla "kolesterolisairauden" KÄYPÄ HOITO-suositusryhmälle.

1. Kirjoitatte mm. näin: .....Hoitohenkilökunnan tulee tarkistaa, käyttääkö potilas määrättyä lääkitystä asianmukaisesti, kysymällä asiaa häneltä ja katsomalla asiaa koskeva tieto potilastietojärjestelmistä. Lääkehoidon suotuisat vaikutukset välittyvät ainoastaan, jos potilas käyttää lääkkeitään sovitusti. On tärkeää, että potilas sitoutuu lääkehoitoon ja lääkehoito toteutuu ohjeen mukaan.....

2.Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

6 § Potilaan itsemääräämisoikeus
Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla

Sain tänään 22.1.2018 palautetta näin:....Kiitos viestistäsi ja huomiostasi, jonka Timo Strandberg ohjasi myös minulle! Tarkoituksemme ei tietenkään ole ollut suositella, että hoitohenkilökunta potilaan tietämättä yrittäisi tietojärjestelmistä tarkistaa, onko potilas käyttänyt hänelle suositeltua lääkitystä. Toisaalta on jo potilasturvallisuuden kannalta tärkeää, että hoitava lääkäri tietää, mitä lääkkeitä potilas todellisuudessa käyttää.

Muutamme Käypä hoito -suosituksen ja sen implementointisuunnitelman sanoituksen niin, että tällaista käsitystä ei voi saada. Työryhmä käy parhaillaan keskustelua muutoksesta.

LU:N POHDINTA
Emme siis pääsekään herkuttelemaan pokkohoito-ohjeilla. Sääli.